“Булгаргаз” доставил на “Топлофикация София” газ за 1 млрд. лв. за година, който обаче не е платен

След проверка КЕВР иска от дружеството до края на септември график за погасяване на задълженията

Клиентите на столичното парно вече получават фактурите с компенсации и могат да видят колко пари им се възстановяват или остават за покриване на следващи сметки.

Корекцията се наложи, след като първоначално топлофикацията изчисли изравнителните сметки с 20% ДДС. Данъкът обаче бе свален на 9% от 1 юли и

това наложи

да се правят

наново фактури

Така собственичка на гарсониера в кв. “Лагера” има реално потребление от 761,48 лв. от 1 май 2021 до 30 април 2022 г. По прогноза е платила 712,13 лв. Разликата е 49,35 лв. Върху тази сума се начислява 9% ДДС. Така сумата за доплащане е намалена с 4,52 лв.

Домакинство, което обитава апартамент на столичната ул. “Чарлс Дарвин”, е получило фактура с намаление на задължението си заради данъка от 60,99 лв.

Друг клиент на топлофикацията, който живее на ул. “Генерал Гурко”, има разлика между реално и прогнозно потребление от 57,10 лв. при начислен 20% ДДС. След корекцията сумата е 47,48 лв.

В понеделник “24 часа” написа, че на 201 222 клиенти на столичната топлофикация ще бъдат възстановени 3 025 000 лв., които са разликата между намаленото ДДС върху дължимите суми от изравнителните сметки. Това прави по 15 лв. средно на абонат.

Корекциите отиват при 176 836 домакинства и 24 359 стопански потребителя, като те са отразени в нови фактури, които вече абонатите са получили, както показва проверка на “24 часа”.

Паралелно Комисията за енергийно и водно регулиране обяви в сряда резултатите от извънредна проверка, на която беше подложена столичната топлофикация след жалба от “Булгаргаз”, че дружеството трупа задължения, а държавната фирма изпада във финансови затруднения, което поставяло под заплаха сигурността на снабдяването с природен газ. В писмото си “Булгаргаз” съобщава, че към 18 юли просрочените задължения на топлофикационното дружество са 328 млн. лв. и газовото дружество ще бъде затруднено да осигури необходимите средства, за да гарантира плащанието по договорите с останалите си клиенти.

Проверката на КЕВР установява, че “Топлофикация София” е

натрупала за

една година

текущи

задължения от

909 млн. лв.

към Българския енергиен холдинг и 272 млн. лв. към “Булгаргаз”.

За регулаторната година - от 1 юли 2021 до 30 юни 2022 г., дългът на столичното дружество за газ е нараснал със 187 млн. лв.

В доклада обаче се уточнява, че дългът всъщност е нараснал общо с 394 млн. лв. в резултат на извършени две цесии между “Булгаргаз” и БЕХ на обща стойност 206 млн. лв. Те също би следвало да бъдат отчетени.

От предоставените данни става ясно, че топлофикацията за този период има приходи от продажба на електрическа енергия на свободния пазар за 327 млн. лв. От продажба на топлинна енергия е получила 380 млн. лв. За едногодишния период “Булгаргаз” е доставил на “Топлофикация София” 7 821 189 мегаватчаса природен газ, като разходите на дружеството за тези количества са в размер на 911 млн. лв.

Начислените суми през периода за газ с пренос, достъп и акциз са в размер на 1,085 млрд. лв. след приспадане на държавни компенсации за 196,6 млн.

С ценовото си решение от 1 юли миналата година регулаторът е утвърдил на “Топлофикация София” разходи от 127,1 млн. лв. за закупуване на квоти за емисии парникови газове. В същото време дружеството е платило за емисии общо 220,7 млн. - с 93,6 млн. лв. повече.

Заключението е, че

високата

задлъжнялост

на дружеството

е последица от

нарасналите

разходи за

природен газ и

въглеродни

емисии

поради безпрецедентния ръст на цените им.

КЕВР иска до края на септември “Топлофикация София” да представи график за погасяване на задълженията към “Булгаргаз” и да информира за всички действия, които предприема за подобряване на финансовото си състояние.

В същия срок регулаторът очаква да получи точна справка за размера на заплатените просрочени задължения към 20 август 2022 г., както и за текущите към “Булгаргаз”.

На 12 септември обаче стана ясно, че с прихващане на 680 млн. лв. компенсации за топлофикацията заради скъпия газ държавата погасява част от дълговете на столичното парно към “Булгаргаз” и Българския енергиен холдинг. Така преди края на проверката на КЕВР държавата реши част от проблемите на топлофикацията и бе гарантирано, че парно ще има през отоплителния сезон.