Вече са привлечени инвестиции за над 150 милиона лева, казва изпълнителният директор Радослав Танев

- Г-н Танев, индустриална зона "Загоре" съществува от 2019 г. Какво постигнахте за това време?

- Оформихме подробен устройствен план на зоната. Тя е с обща площ около 100 декара, обособени в 11 парцела с големина между 4 и 17 дка и паркинг. Към всеки парцел бяха изградени комуникации - ток, вода, канал, газ, тръбни канали за телекомуникации. Всичко това улеснява изключително бъдещите ползватели на тези парцели. За същия период 

продадохме почти всички терени, 

някои от които претърпяха промени съгласно желанията на нашите инвеститори. Наложи се да обединяваме и разделяме. С помощта на администрацията това се случваше бързо и не забави нито една инвестиция. Водим преговори почти ежедневно, наложи се и да върнем инвеститори, тъй като не бяхме готови за тях, не разполагаме с достатъчно големи терени.

Някои от компаниите, които купиха имот, вече изградиха своите сгради, предстои да започнат дейност. Други проектират и съвсем скоро ще започнат строителни дейности, "Загоре" се пълни с живот

- Какво привлича инвеститорите тук?

- Няколко основни неща. Може би първото е локацията. Стара Загора и индустриална зона "Загоре" се намират на изключително централно място, удобно и с бърз достъп както до всички точки на страната, така и с добър международен излаз. Мястото в града също не е за подценяване, близо е до жилищен квартал е всякакви услуги, с удобен транспорт.

Качествената работна ръка е предимство,

защото в Стара Загора разполагаме с добре развита образователна инфраструктура. Тук са едни от добрите гимназии в страната, около 40% от работната сила владее поне един чужд език. Университетът, който предлага разнообразие от специалности, продължава да се развива, включва и нови специалности.

Определено през последните години Стара Загора се слави с добре организирана бизнес среда. Докато говорим за стесняване на инвестициите в национален мащаб, ние тук не можем да се оплачем от подобно нещо. Ефективността на разходите, ниски нива на данъци и такси, устойчиви при това, също привличат инвеститорите.

- Колко души ще бъдат наети на работа? Какви специалисти ще бъдат най-търсени?

- Заявените инвестиции вече надхвърлят 150 милиона лева. Новооткритите работни места ще бъдат над 1300, в много и различни области. От хранително-вкусова промишленост до биотехнологии, медицински работници, лекари, инженери, технолози и други. Разнородни са инвестициите и същевременно се допълват чудесно. Един от фактите, който ме удовлетворява, освен работните места, е това, че местни производители ще имат възможност да реализират своята продукция.

- Какво ще се развива приоритетно в зоната?

- За нас е важна всяка инвестиция и най-вече тя да има

положителен ефект върху развитието на града

и бизнес средата в него. От самото начало казваме, че няма да разделяме инвеститорите на местни и чуждестранни и бизнесите им на приоритетни. Но ще подчертая, че високата добавена стойност и доброто заплащане са един огромен плюс.

- "Стандарт енд Пуърс" препотвърди дългосрочния кредитен рейтинг "ВВВ-" на община Стара Загора за 2022 г., перспективата остава стабилна. Тази оценка внася ли сигурност у предприемачите и затвърждава ли намерението им за вложения?

- Това определено е още един бонус в имиджовия рейтинг на града. Стара Загора винаги е получавала високи оценки за устойчив и приобщаващ растеж, развитие, инвестиции. Екипът на кмета Живко Тодоров полага усилия в тази посока и те отново дават резултат.

- Сложната геополитическа ситуация, вътрешно политическата нестабилност, високите цени на енергоносителите не са ли спирачка пред  потенциални инвеститори?

- Оказват негативно влияние. Всяка компания, планирайки инвестиция и изготвяйки бизнес план, залага параметри, които подлежат на непрекъсната промяна. Повишаването на цените увеличава и размера на предвидените средства за инвестиция. Тази нестабилност и несигурност ги кара да се отдръпват и да отлагат своите намерения. За щастие,

нестабилност и несигурност сякаш в нашия град не се усещат 

и това  личи по интереса към зоната.

- Накъде ще се разширява тя?

- Това е въпрос, по който работим ежедневно. Още от времето, откакто зоната съществува, тъй като за нас беше ясно, че площта в нея е недостатъчно. Съвсем скоро придобихме нови терени - близо до самата зона и площи до с. Еленино. Те също имат своята комуникативност и привлекателност и ще се постараем да ги реализираме като втори етап от зона "Загоре".

Стои въпросът с бившето летище,

което е възможност и най-доброто място за нова индустриална зона в нашия град. Разполага с голяма площ, намира се непосредствено до магистрала "Тракия", близо до Стара Загора и същевременно достатъчно далеч, за да се реализират различни производства. 

За нас е безобразно територия от над 2000 декара с такава локация, най-ключово място като разположение, да стои неизползваема повече от 15 години, а в същото време да връщаме крупни инвестиции поради липса на подходящи терени. Има например инвеститорски интерес за закупуване на парцели с площ над 100 декара, с които ние, за съжаление, не разполагаме. Има разлика от това дали ще предлагаш нива или добре организирани площи с перфектна локация, изградена инфраструктура и всички прилежащи удобства. Определено да правим второто е нашата амбиция занапред. 

- Каква е дългосрочната визия за развитие на зоната на фона на „Зелената сделка” и предстоящите трансформации в бизнеса на региона?

- Зоната трябва да продължи да се разширява, да осигури големи терени, които да бъдат

привлекателни за големи инвеститори.

Искрено вярвам и се надявам, че тази трансформация ще бъде съобразена с нуждите и капацитета на нашия регион и няма да бъде с катастрофален изход за нас.

Ще продължим да предлагаме на нашите инвеститори добра бизнес среда, терени с изградени комуникации и всякакви дейности, свързани с подобряване на предлаганитес продукт и услуга.

Стремим се скоро да можем да предлагаме по-големи площи, съответно да бъдем конкурентни пред големите компании. За нас е важно и да привлечем и големи производства, IT компании.