Най-високи са били цените в Гърция и Италия, най-евтино - във Финландия и Швеция

Цените на електроенергията за небитовите потребители в България (с потребление между 500 и 2000 мегаватчаса) са се повишили от 0,0962 евро за киловатчас през първото полугодие на 2021 до 0,1736 евро за квтч през 2022 г. Това е увеличение с 80,5%. Това показва анализ на Института за енергиен мениджмънт.

Цената би била далеч по-висока, ако не съществуваше програмата за компенсации. В момента прагът на цената, над която се плащат помощи за бизнеса и за другите небитови потребители, е 250 лв. за мегаватчас. Ако тя липсваше, бизнесът щеше да плаща за ток над 0,23 евро/квтч.

Най-високи за полугодието са цените в Гърция - 0,3042 евро за квтч, и Италия - 0,2525 евро за квтч. Най-ниските цени се наблюдават във Финландия - 0,0808 евро за квтч, и Швеция - 0,1117 евро за квтч.

Средната цена в ЕС през първото полугодие на 2022 г. е била 0,1833 евро за квтч.