У нас даваме най-много за храна, навън - за транспорт

Разходите за туризъм на българина през месеците юли, август и септември т.г. са 1,2 млрд. лв. Това е почти двойно повече от парите, които е дал за тази цел през същите месеци на миналата година, когато през лятото у нас и в чужбина е платил 695 млн. лв., показват данните на НСИ, публикувани във вторник.

В тези пари влизат както личните разходи за почивки и екскурзии, така и харчовете за хотел, транспорт и настаняване при служебни пътувания, но

първите са несравнимо по-големи

- 1,1 млрд. лв. срещу само 41 млн. за професионални пътувания.

В общата сума не влизат също така немалка част от разходите за туризъм, които се плащат чрез туристически пакети. Обикновено чрез туроператори и туристически агенции българинът ходи на почивка и екскурзия в чужбина, в страната такива услуги се ползват рядко. Но въпреки това според данните 368 млн. лв. през третото тримесечие са похарчени за индивидуални пътувания в чужбина. Година по-рано тези харчове са били само 44 млн. лв., т.е. 8 пъти по-малко.

Самостоятелни са били 2 114 500 от туристическите пътувания, или 86,8% от общия им брой. Делът на тези без резервация в страната е 91,6%, а в чужбина - 63,4%.

Нарастването на разходите

безспорно се дължи и на инфлацията,

но за времето между август 2021 г. и август тази година тя е 17,7%, а цените не са нараснали двойно.

Интересът към почивките личи и от данните за българите, които са пътували през тези летни месеци - 1 748 800 български граждани са реализирали туристически пътувания през третото тримесечие, с 31,7% повече от същия период на миналата година. Повечето -

78%, са пътували само в страната,

16% са пътували в чужбина, а 5,2% са пътували както в страната, така и в чужбина.

Структурата на разходите по време на почивка или екскурзия не показва съществени изменения за това лято. Най-голям дял заемат разходите за храна - когато се почива в страната, тези разходи са 40,9% от общите, а в чужбина - 33,2%.

Когато се пътува в чужбина обаче, на второ място като дял идват транспортните разходи - те съставляват 25% от всичките разходи, докато в страната са само 17,3%. По-съществени в България са разходите за хотелско настаняване - 30,4%, докато в чужбина те са 24,5% от общия разход.