Двустайните апартаменти намаляват, но 3- и 4-стайните се увеличават в сравнение с година по-рано

Завършените през последното тримесечие на миналата година и получили акт 16 жилищни сгради са с 32,1% повече на годишна база. Но повечето от тях - 81,3%, са къщи, чийто брой се увеличава значително, докато в същото време броят на жилищните кооперации намалява в сравнение с преди една година, показват публикуваните във вторник данни на НСИ.

Затова като цяло броят на жилищата в тези сгради нараства само с 5,3% спрямо предходната година.

Най-много нови жилищни сгради са станали готови в столицата, следвана от Пловдив и Варна.

Фактът, че броят на къщите е толкова голям,

увеличава средната полезна площ на новите жилища доста силно

- от 97,8 квадратни метра през последното тримесечие на 2021 г. на 110,6 квадратни метра в края на 2022 г.

При това има области, в които се строят съвсем малко на брой жилищни сгради, но за сметка на това бият всички рекорди по площта на новите жилища.

Например най-големи излизат новите жилища в Силистра - 226,9 квадратни метра, следвана от Монтана със 188 квадрата. В тези две области за последното тримесечие на 2022 г. има съответно 12 и 5 новопостроени къщи.

Независимо от имотния бум има доста области, в които жилищното строителство в края на миналата година е било незначително. Освен Силистра и Монтана такива са и Видин, където за цяло тримесечие са построени само 4 къщи, Кюстендил - с 9 нови сгради 13 жилища в тях, а също и Враца, Ямбол, Разград и Смолян.

В столицата и в Пловдив

се строят предимно малки и средни жилищни кооперации,

където средната площ на апартаментите е доста по-ниска, отколкото в Силистра и Монтана. Най-ниска е средната площ на новите жилища във Враца - само 55,4 квадратни метра.

Независимо от това сравнението показва, че заради бума на жилищното строителство новопостроената жилищна площ непрекъснато се увеличава и в края на 2022 г. тя е близо 4 пъти повече в сравнени ес края на 2017 г.

Като цяло тенденцията у нас е на леко увеличение на тристайните и дори на четиристайните нови апартаменти за сметка на двустайните, които за последната година са намалели като брой.

Тристайните апартаменти например през последното тримесечие на 2021 г. са били 1800, докато

година по-късно са вече близо 2 хиляди

Новите четиристайни жилища са били 600 през последните три месеца на 2021-а, а са станали 650 през същия период на 2022-а.

Дори броят на 5- и 6-стайните апартаменти се увеличава, независимо, че по принцип те са много по-малък брой.

Двустайните жилища обаче, които са най-много на брой, от 2200 през последното тримесечие на 2021 г.

намаляват на 2 хиляди в края на 2022-а

Броят на едностайните също намалява, но те винаги са били незначително малко - не повече от 300-400 на тримесечие, като се намират предимно в по-големите населени места.

Като конструкция новите жилищни сгради са предимно стоманенобетонни, каквито са близо 80% от всички, и тухлени.

Броят на всички жилища, пуснати в експлоатация през последното тримесечие на 2022 г. е 5708 и намалява съвсем леко в сравнение с предходното тримесечие.