Новият фокус в роботиката са групите малки роботи, така наречените рояци от роботи, които са автономни, самоорганизиращи се роботи, които могат колективно да изпълняват сложни задачи, предаде израелската новинарска агенция ТПС.

Групите малки роботи нямат централно управление, но се очаква един ден да окажат влияние върху реагирането при бедствия, при морските и космическите изследвания, строителството, военните технологии и други случаи, които могат да бъдат твърде опасни за хората.

Учени от Телавивския университет са успели да конструират прости автономни роботи, които могат сами да се научат как да си сътрудничат и да изпълняват сложни задачи в група. Чрез прилагането на модели на механиката на флуидите изследователите от Телавивския университет са успели да конструират групи автономни роботи, които могат да се "научат" да работят съвместно, за да изпълняват сложни задачи. Освен това учените показват, че сътрудничеството остава ефективно и дори се подобрява при висока плътност.

Резултатите от изследването бяха публикувани в списанието "Сайънс роботикс".

"Работата при висока плътност представлява инженерно предизвикателство - по правило автономните роботи са програмирани да избягват сблъсъци, а при висока гъстота те се забавят до пълно спиране", каза Матан Бен Цион, научен сътрудник в катедрата по физика на Телавивския университет, цитиран от БТА.

"Когато два робота се срещнат, те често могат да обменят информацията, която са прегледали", допълни той. "Открихме, че след като роботите вече не забавят хода си, за да избегнат сблъсък, скоростта на предаване на информация между тях се увеличава значително", заключи той.