Страната ни е на 40-о място от 50 държави в света

Има различни клишета за шофьорите: южняците карали хаотично, германците много бързо, американците са твърде мудни и т.н. Но къде наистина са най-добрите шофьори в света? Отговора на този труден и нееднозначен въпрос са се опитали да намерят специалистите по автомобилно застраховане от английската компания  Compare The Market. Те са направили мащабно проучване по този въпрос, защото той надхвърля чисто шофьорските умения на водачите във всяка страна.

За да съставят списъка с най-добрите и най-лошите държави, са разгледани различни фактори,

включително ограниченията за допустим алкохол в  кръвта, качеството на пътищата

и броят на смъртните случаи, причинени от пътния трафик.

Този набор от данни класира 50 различни държави въз основа на това колко добри са те за шофиране. За целта са използвани 6 различни фактора.

l Настроения в социалните медии – процентът публикации в социалните медии, които са били положителни за шофирането в дадена държава през последната година.

l Лимит на алкохол в кръвта – максимално допустимата граница на алкохол в кръвта по време на шофиране. Измерено в g/dl.

l Смъртни случаи при пътнотранспортни произшествия – приблизителна смъртност при катастрофи на 100 000 души през 2019 г.

l Ограничение на скоростта – максималното ограничение на скоростта в страната.

l Качество на пътищата – отговор на въпроса в проучването “Във вашата страна какво е качеството  на пътната инфраструктура?” (1 е равно на изключително лошо и 7 - на сред най-добрите в света).

l Индекс на трафика – това е средна оценка на времето, изразходвано в трафика при пътуване до работното място, оценка на неудовлетвореността на водачите от задръстванията, оценка на потреблението на CO2 и цялостна неефективност на системата.

Гледайки тези показатели, излиза, че

Япония е домът на най-добрите и най-безопасните шофьори в света

Граничните нива на алкохол в кръвта в Страната на изгряващото слънце са доста ниски - 0,03 g/dl, подобно на тези в Чили и Чехия. Там има и най-високите положителни настроения в социалните медии за термини, свързани с шофиране - 33,4%. Не само това, но Япония има и четвъртото най-високо ниво на качество на пътищата в списъка, което означава, че като цяло това е много безопасна страна не само за шофиране, но и за пешеходците.

Осем от първите 10 най-безопасни страни са в Европа, като Нидерландия е на второ място  в света с 6,4 точки. Ниската страна има второто най-високо ниво на качество на пътищата, точно след Сингапур с 6,5, и има едни от най-ниските нива на смъртни случаи при пътнотранспортни произшествия на 100 000 души, като се изравнява с Япония, Дания и Германия.

Норвегия е на трето място с класирането си на осмо за своя индекс на трафик, което означава, че се радва на малко време за пътуване до работното място и нива на потребление на CO2. Освен това

е в челната позиция за най-малко смъртни случаи  при пътнотранспортни произшествия -

2 на 100 000 души. Единствените други страни с толкова малък показател са Сингапур и Швейцария. Границите на алкохол в кръвта също са третите най-ниски - 0,02 g/dl.

На четвърто място е Естония, с третото най-ниско ниво на индекс на трафик в света, а Швеция е на пето, с три смъртни случая при пътнотранспортни произшествия на 100 000 души и ниски граници на алкохол в кръвта от 0,02 g/dl.

Други европейски държави, които попаднаха в топ 10, са Австрия, Швейцария, Испания и Португалия, а Сингапур, която е страната с най-ниска разрешена максимална скорост (90 км/ч), е на девето място.

България е класирана на 40-о място, последна сред страните в ЕС, но в изследването не са включени всички държави - членки на съюза. Липсва например Румъния.

У нас задръстванията са оценени на 99,4

По-малък трафик от този в България има само в Австрия, Нидерландия, Естония, Финландия, Дания, Литва, Чехия, Хърватия и Босна и Херцеговина. По състояние на пътищата България е оценена с 3,4. След нас са Ливан и Босна и Херцеговина (с най-лошата пътна мрежа), Бразилия, Перу и Малта.

 Според проучването Тайланд е страната с най-лошите шофьори в света, с най-висок брой трагични смъртни случаи при катастрофи - 32 на 100 000 души.

Перу е на предпоследно място с най-висок индекс на трафик (220,4) и четвърто най-лошо ниво на качество на пътищата.

Има няколко южноамерикански държави, които фигурират в последните 10, включително Аржентина, на 45-о място, и Бразилия, на 41-о. Ограничението на високата скорост в Аржентина от 130 км/ч допринася за това шофьорите да се възприемат като по-малко безопасни, заедно с дългите пътувания до работното място и високите нива на емисии на CO2.

По подобен начин в Бразилия смъртността при пътнотранспортни произшествия е висока

- 16 на 100 000 души, и има третото най-ниско ниво на качество на пътищата в списъка. Ливан, Индия и Малайзия са в топ 5 за най-лоши шофьори в света, след тях попадат и САЩ, Турция и Канада.

Канада има второто най-ниско ниво на положителни настроения в социалните медии по отношение на шофирането с 8,44% – само след Дания, докато Малайзия, САЩ, Канада, Великобритания и Сингапур имат най-високите допустими нива на алкохол в кръвта – 0,08g/dl.

По отношение на ограниченията на скоростта, Турция се изравнява с Полша и България за общо второто най-високо ограничение от 140 км/ч. Единствената страна, където може да се кара по-бързо, без да има опасност да ви глобят,, е ОАЕ със 160 км/ч. Естествено, и Германия, където на много места от аутобаните няма ограничение на скоростта.

Страната ни е на 40-о

място от 50 държави

в света