Строителните компании в България са произвели продукция за 17,1 млрд. лв. през 2022 г., се твърди в годишния отчет на Камарата на строителите в България, публикуван днес. Номинално ръстът спрямо предходната година е 6,5%, но при повишение на цените с около 17% за същата година на практика има не рът, а свиване на строителството.

За сравнение, през 2020 г. у нас бе произведена строителна продукция за 23,2 млрд. лв. И тогава, и сега строителството на жилищни и административни сгради надвишава по обем строежа на инфраструктура.

2022 г. обаче бележи огромен ръст на обявените и проведени обществени поръчки в сектора. Обявените обществени поръчки в отрасъл строителство за 2022 г. възлизат на 4419 броя с прогнозна обявена стойност 11,6 млрд. лв. Тенденцията на годишна база е регистриран ръст от 23,9% на броя на обявените поръчки и ръст на стойността им от 119,9%.