40 млн. лв. печалба е натрупал ВМЗ само през първите три месеца на годината на фона на продължаващите военни действия между Русия и Украйна. Увеличението на годишна база е огромно - към март 2022 г. дружеството дори е било на загуба от 1,640 млн. лв.

Според финансовия отчет заводът е успял да спечели 157,835 млн. лв. от продажби на специална продукция (виж инфографиката). А до края на годината се очаква изпълнението на договори и поръчки за още 500 млн. лв. Заради нарасналото търсене ръководството на ВМЗ си е поставило за цел да оптимизира процеса на производство с въвеждане на нови технологии. Досега с тази цел са реновирани сгради на стойност 747 хил. лв., въведени са в експлоатация машини и оборудване за 791 хил. лв., съоръжения за 336 хил. лв., транспортни средства и други активи за 534 хил. лв., а в процес на изграждане са дълготрайни активи за 4,3 млн. лв.

“Авионамс” също е на печалба, но само със 194 хил. лв. Все пак тя е по-голяма от преди една година, когато е била 111 хил. лв.

“Кинтекс” обаче се сблъсква със сериозна конкуренция покрай войната и отчита загуба в размер на 2,473 млн. лв. към първото тримесечие на годината. Дружеството завърши 2022 г. с печалба от 4,6 млн. лв., а първите три месеца на миналата година с печалба от 48 хил. лв.

Все пак към март приходите от продажби на стоки със специално предназначение достигат 2,23 млн. лв. В отчета е посочено, че се разработват нови пазари, включително в Африка и Близкия изток, но сме загубили търговски позиции на традиционните ни пазари, тъй като има голяма конкуренция, включително със заводи производители. Заради това регулярните поръчки са придобили епизодичен характер. Има сериозни търговски рискове за дружеството, свързани и с крайно усложнената обстановка в Украйна.

Към момента “Кинтекс” довършва изпълнението на няколко външнотърговски договора, но повечето продукти не се произвеждат в България и няма наличност, а някои местни и чужди доставчици на дружеството, придобиват тези изделия от заводи в Украйна, става ясно от отчета.

“Монтажи”, която извършва ремонта на язовирите, е на печалба от 58 хил. лв. на фона на 8 хил. лв. преди година. Приходите от услуги пък са се увеличили от 881 хил. лв. до 4,036 млн. лв.

Национална компания "Индустриални зони" е натрупала 583 хил. лв. за първото тримесечие. Приходите й се увеличават с 968,85% заради продажба на имоти, а нетните приходи от продажба на услуги и оперативна дейност - с 1800% заради нарастване на броя на инвеститорите.