Европейската комисия завиши съвсем леко очакванията си за икономическия ръст в България за тази година, но също така и за инфлацията у нас.

В пролетната макроикономическа прогноза за страните членки, публикувана в понеделник, се казва, че България до края на годината ще отбележи 1,5% ръст на брутния вътрешен продукт. В зимната прогноза преди няколко месеца той беше 1,4%.

Причината за позитивната корекция е, че европейската икономика като цяло се е справила по-добре от очакваното с предизвикателствата на войната в Украйна. Но въпреки това ръст от 1,5% на икономиката е сред най-ниските за последното десетилетие у нас, ако не се брои спадът през пандемичната 2020 г.

Скромният ръст на България се дължи на това, че миналогодишният бум в износа няма как да се повтори и през 2023 г., тъй като външното търсене отслабва, ще действа забрана за износ на руски петролни продукти и са предвидени планирани ремонти в енергетиката и в стоманодобивни мощности. За 2024 г. прогнозата на ЕК за българската икономика е ръстът да достигне 2,4%.

Прогнозата на Брюксел за инфлация в ЕС, а и в България е тя постепенно да намалява от досегашните си равнища. Но докато в зимния преглед се очакваше у нас тя да достигне 7,8% до края на 2023 г., сега се залага на 9,4%, ако се смята по хармонизирания индекс, т.е. инфлацията в България ще е по-упорита, отколкото се очакваше доскоро.

Обяснението е, че ние сме единствената страна в ЕС, в която заплатите са се повишили с по-голям процент от инфлационния.