Правителството предостави безвъзмездно на Национална компания „Железопътна инфраструктура“ 115 имота, публична държавна собственост, на заседанието си днес. 

 59 имота  са на територията на селата Събрано,  Стоил войвода, Съдиево и Коньово, община Нова Загора, област Сливен. Това ще позволи реализацията на националния обект „Рехабилитация на железопътния участък Пловдив-Бургас" за премахване на прелезите и за изграждане 4 надзела в Новозагорско, които са при четирите села, в които са имотите.

С друго решение правителството предостави безвъзмездно на НКЖИ управлението на 56 имота - публична държавна собственост. Те са на територията на с. Петърч и град Костинброд, община Костинброд, Софийска област. Това ще позволи реализацията на национален обект „Модернизация на железопътна линия София - Драгоман - сръбска граница: жп участък Волуяк - Драгоман“.