Министерството на икономиката и индустрията удължи до 17 ноември срока за подбор на представителите ни

Подготвени, дипломатични и с конкретна визия за развитието на отношенията ни със страната, в която отиват – това са новите търговски аташета, които търси Министерството на икономиката и индустрията до 17 ноември.

Тогава изтича срокът за кандидатстване за позицията в 23 града в 21 държави. Публичните конкурси бяха обявени на 16 октомври с първоначална крайна дата 3 ноември, но впоследствие тя бе отложена до 17 ноември поради засилен интерес. От министерството обясниха, че са решили да предоставят шанс на повече подготвени кандидати да участват в надпреварата.

“Ще дадем възможност на по-широк кръг заинтересовани професионалисти да подготвят и подадат документите си”, обясни зам.-министърът на икономиката и индустрията Николай Павлов.

“Това ще ни помогне да изберем новите търговски аташета от по-голям брой подготвени, отговарящи на условията и мотивирани кандидати”, допълни той.

Това е важно, тъй като търговските представители на България по света са сред ключовите фигури в провеждането на външноикономическата политика на страната ни.

Според Закона за дипломатическата служба търговските представители са дългосрочно командировани от МИИ служители в Службите по търговско-икономическите въпроси (СТИВ) в чужбина. Те са

посредници между българския бизнес и този на държавите,

където работят. На техните плещи до голяма степен лежи отговорността за привличането на инвестиции към България и за подобряването на възможностите за достъп на български компании до чужди пазари зад граница.

При сегашните конкурси от министерството ще заложат на нов подход при подбора им.

“Правилата са обновени, те са подсилени, подобрени и актуализирани с желанието все по-подготвени хора да бъдат изпращани на тези важни позиции”, коментира Павлов.

Новите елементи в начина на подбор са насочени към това процесът да стане възможно най-прозрачен и избраните кандидати да са с възможно най-добрите качества. Целта е по време на избора да се установи до каква степен претендентите познават пазара, за който кандидатстват, и каква е визията им за него за следващите 4 години.

За първи път у кандидатите ще се търсят качества като умение за водене на преговори, за планиране на дейността, за качествено анализиране и обработване на информация. Ще се оценяват и стратегическият подход при планиране на дейностите, комуникативните умения, ще се разчита и на професионални референции от работодатели и партньори.

Специален акцент се поставя и на езиковите компетентности.

За следващи търговски аташета ще бъдат избрани хора, които владеят най-малко два езика – на страната, за която кандидатстват, и английски, който е задължителен за всички.

Един от новите елементи в процеса по излъчване на служители в търговско-икономическите служби по света е и подготовката. За първи път Министерството на икономиката и индустрията работи с Дипломатическия институт към МВнР, за да осигурят на заминаващите търговски представители специализиран курс, който да ги подготви още по-добре за важните задачи пред тях.

Друг акцент от обновените правила на МИИ е фокусът върху приемствеността. Предвижда се

търговският представител, който напуска поста, да остане на работното си

място още месец с наследника си.

“Така ще се гарантира приемственост и качеството и инерцията на работа в службите ни по търговско-икономически въпроси няма да се губят”, уверява зам.-министърът.

Това ще важи за случаите, при които има изтичане на мандата и служителите зад граница трябва да се подменят. Но при обявяването на сегашната серия конкурси те ще са малко, защото на повечето места по една или друга причина България дълго време не е имала търговски представители. Такъв е случаят със САЩ, където вече трябва да имаме търговски аташета в три града.

“От липсата на тази фигура страдат търговско-икономическите отношения и изпращането на човек там би им дало нов тласък”, смята Павлов.

Нов елемент е заложен и в състава на комисията, която ще избере следващите търговски представители. За членове в нея освен досегашните представители на МИИ ще бъдат посочени и такива от външното ни министерство, ще се включат и експерти с доказан опит, хора от научните среди, както и представители на работодателските организации. Съставът е разширен и обогатен с експертиза, което дава възможност

за по-добър подбор и по-голяма прозрачност,

коментират промяната от екипа на министър Богдан Богданов.

В средата на октомври и самият министър съобщи за друга новост в подбора на търговските представители – премахва се изискването за представители на държавата в службите за търговско-икономически въпроси да се допускат само хора, които поне две години са били държавни служители.

“Искаме да спрат политическите назначения и само експерти да се назначават на тези позиции”, обясни тогава Богданов.

В кои страни има свободни позиции?

Обявените 23 свободни позиции за търговски представители са за 8 европейски града – Берлин, Копенхаген, Лисабон, Осло (с акредитация за Исландия), Братислава, Истанбул, Прага и Берн (с акредитация за Лихтенщайн).

13 от позициите са за държави от Азия, Африка и Америка, които включват: Алжир, Делхи, Джакарта (с възможна акредитация за Сингапур и Малайзия), Техеран, Аман, Отава, Доха (с акредитация за Кувейт и Оман), Пекин, Хавана, Дубай, Вашингтон и Чикаго.

Две свободни позиции има за страните от ОНД, които включват Баку (с акредитация за Туркменистан) и Алмати (с възможна акредитация за Киргизстан).

 Николай Павлов, зам.-министър на икономиката: Трябва да са добре подготвени и активни

Николай Павлов

Николай Павлов

-Г-н Павлов, какво работи търговският представител?

- Той е дългосрочно командирован служител, който се занимава с икономическите задачи по провеждането на държавната външноикономическа политика. Търговските представители са подчинени на министъра на икономиката и индустрията. Те съдействат за развитието на двустранните икономически връзки на страната ни и приемащата държава, връзката между тях и министерството в София тече непрекъснато. Търговският аташе съгласува дейността си с държавните институции и промотира възможностите за инвестиции в страната, способства възможностите за внос и износ, организира и спомага участието на български компании в изложения, популяризира икономическите предимства на България.

- Какво конкретно зависи от тях?

- Ролята им е ключова. Те са търговските представители, познати на приемащата страна. От тяхната активност зависи много. Колкото по-активни са, колкото повече добри идеи имат, колкото по-съвестни са, толкова повече интерес би имало към страната ни и толкова повече той може да се конкретизира в ползотворни търговско-икономически отношения.

- Какви са конкретните ползи от тях за държавата и бизнеса?

- Разчитаме много на тях за развитието на икономическото сътрудничество в съответната държава. Те са и извор на информация за това какво се случва на съответния пазар, какви са динамиките, тази ценна информация от място за нас е много важна, така че да можем да пренастроим политиките и плановете си. И обратно – подавайки към тях нашите приоритети и идеи, те могат по най-бързия начин да ги разпространяват и комуникират, да знаят към кого да се насочат, с кого да се срещнат, при кого да отидат и да представят предимствата на страната ни. Търговските представители са активни в организирането на бизнес форуми, на B2B срещи, в съдействие при пътуване на бизнес делегации.

- По какво се оценяват успешните търговски представители?

- Търговските представители следва да са много добре подготвени и активни хора, добре организирани, със солидни познания в сферата на икономиката, на инвестициите, на индустрията, с аналитичност и постоянна висока информираност за пазара, на който отиват. Успешният търговски представител е този, който осъзнава отговорността на службата си, навлиза уверено в новия пазар и с ежедневната си дейност допринася за развитието на икономиката ни.