Правителството упълномощи министъра на финансите да подпише писмо за промяна на Договора за рейтинг между Република България и Moody's Investors Service

Министерският съвет упълномощи министъра на финансите да подпише от името на България писмо за промяна на договора за рейтинг между страната ни и агенцията за кредитен рейтинг Moody's Investors Service.Той  е сключен на 31 май 2005 г., като последно е бил актуализиран през 2022 г.

Писмото по същество не променя съществуващите до момента отношения между България и рейтинговата агенция. Съгласно клауза от договора рейтинговата агенция си запазва правото да коригира таксите на годишна основа със съгласието на емитента. Промяната е обоснована от нарастващите разходи на Moody's Investors Service, като средствата за обезпечаване на заплащането са предвидени по бюджета на Министерството на финансите.

Необходимостта от правно регулирани отношения между страната ни и Moody's Investors Service се обуславя от факта, че наличието на кредитни рейтинги, присъдени от международно признати рейтингови агенции, е ключово условие за обезпечаване на достъпа на страната до капиталовите пазари.