Анонимен човек е направил дарение в размер на 1 млн. лв. на Стопанският факултет на Софийския университет "Св. Климент Охридски" и Сдружението на завършилите факултета (FEBA Alumni). Волята му е през всяка от следващите 10 учебни години да бъдат отпускани стипендии за месечна издръжка на студенти и ученици, съобщават от сдружението.

Те ще бъдат разпределени за няколко групи:

- до 15 стипендии на студенти от Стопански факултет на СУ Св. Климент Охридски, които са със статут на социално слаби и/или са изгубили единия или двамата си родители; минималният среден необходим успех от предходния семестър трябва да бъде над 5.00;

- до 6 стипендии за студенти с минимален успех от предходния семестър над 5.50;

10 стипендии за ученици на Софийска математическа гимназия "Паисий Хилендарски";

- до 5 стипендии за ученици от училища, с които Стопанският факултет на СУ и FEBA Alumni Club имат партньорски.

Самото сдружение е създадено през 2004 г. от бивши студенти, като целите, които си поставя е подобряване на материалната база на факултета и обновяване на библиотеката с електронни издания и чуждоезикова периодика, привличане на спонсори и осигуряване на стажове и стипендии за студентите.

Миналата година Стопанският факултет влезе в топ 300 на най-добрите бизнес училища в света, след като три от магистърските програми получиха акредитация от Асоциацията на MBAs (АМВА) от водеща международна организация в следдипломното бизнес обучение.

Новината за стипендиите, за които ще може да се кандидатства в Стопанския факултет бе съобщена седем дни, след като беше обявено началото и на частната стипендиантска програма "EXPLORER" (EXcellence Program in technoLOgy and REseaRch) с бюджет 1 млн. лв.

Заедно с това студенти с интерес в областта на информатиката, изкуствения интелект и дълбоките технологии ще мога да да кандидатстват за стипендии в размер на 72 хил. лв. за 4 години към Института за компютърни науки, изкуствен интелект и технологии (INSAIT).