От началото на продажбата на електронни винетки досега са продадени 1 368 433 електронни винетки за 104 293 616 лева. Това посочи министърът на регионалното развитие и благоустройството Петя Аврамова в рамките на разискванията в парламента по питането на народните представители от ПГ на "БСП за България" Георги Свиленски и Димитър Данчев относно политиката на министерството по въвеждането в действие на електронните винетки, предаде БТА.

Към момента са монтирани 428 терминала за самотаксуване и предстои да бъдат монтирани още два на ГКПП "Стрезимировци", допълни министър Аврамова и добави, че досега на граничните пунктове има общо 19 устройства. Винетки, освен в интернет, могат да се закупят от общо 8232 точки, уточни министърът на регионалното развитие и благоустройството. Аврамова бе категорична, че има работеща система, която е тежка електронна и в процеса на нейното въвеждане се получават технически проблеми, които се отстраняват незабавно.

Електронното таксуване е най-голямата и съществена реформа в ресора на Министерството на регионалното развитие и благоустройство през последните години, изтъкна Петя Аврамова. По думите й чрез реформата ще се осигури реалното заплащане на ползването на пътищата и това ще стане без да се натоварва бюджетът на гражданите. Нововъведението е тежкотоварният трафик, който повече руши пътищата, вече да плаща за изминато разстояние. Тя посочи, че събраните около 1 млрд. лева годишно ще бъдат похарчени само и единствено за рехабилитацията на пътищата и за строителството на нови. Според нея пътният сектор ще бъде първият, който ще се самоиздържа и това ще се усети от хората с подобряването на пътищата в България.

В края разисквания депутатите не приеха предложението за решение, направено от ПГ на "БСП за България", да се създаде временна парламентарна комисия, която да извърши пълен преглед на възлагането, провеждането и изпълнението на обществената поръчка за проектиране, изграждане и въвеждане на електронна система за събиране на таксите за ползване на републиканската пътна мрежа. Народните представители не приеха и втория проект за решение, предложен от депутатите на левицата, да се възложи на министъра на регионалното развитие и благоустройството ежемесечно да представя доклад пред Комисията по регионална политика, благоустройство и местно самоуправление за напредъка и резултатите по въвеждането в експлоатацията на електронната система.

Народните представители приеха предложението, което бе направено от ПГ на ПП ГЕРБ, министърът на регионалното развитие и благоустройството на всеки два месеца да представя информация за напредъка по въвеждане в експлоатация на електронна система за таксуване на база време и разстояние пред Комисията по регионална политика, благоустройство и местно самоуправление. Прието бе и второто предложение, направено от управляващите, в срок до 31 май 2019 г. министърът на регионалното развитие и благоустройството да създаде Обществен консултативен съвет по въвеждане на електронната система за таксуване на база време и изминато разстояние с участието на партньорски институции и браншови организации.