За последните 3 месеца доходността на парите за старост е минимална

Загуба на стойност през септември показват данните на пет от деветте универсални пенсионни фонда според статистиката на Комисията за финансов надзор.

Стойността на техните дялове е паднала за 30 септември спрямо 31 август.

Най-голямо е намалението при пенсионно осигурителна компания “Доверие”. Най-големият фонд е загубил стотинка от стойността на дяловете си и в края на септември един дял е струват 1,746 лв. По-малки са намаленията на стойността при “ДСК-Родина”, “Алианц България”, “Ен Ен” и “Пенсионно осигурителен институт”. Останалите 4 универсални пенсионни фонда са с положителни резултати с увеличение на стойността на един дял между 1 и 3 стотинки за месеца.

Всички фондове отбелязват положителни резултати при сравнение на данните от юли и септември. За тримесечния период стойността на дяловете на фондовете се е увеличила средно с 1,19%, като няма нито едно дружество с отрицателни резултати.

В универсалните фондове за т.нар. втора пенсия се осигуряват 3 млн. души, родени след края на 1959 г.