Хасан Адемов: 2 пенсии ще са повече от една само при 20 г. осигуровки върху реалните доходи

  • 0
authorАвтор: Цветелина Стефанова

Хасан Адемов: 2 пенсии ще са повече от една само при 20 г. осигуровки върху реалните доходи

Хасан Адемов

Няма обаче универсална рецепта, всеки случай е индивидуален

ОЩЕ АКЦЕНТИ:

Управляващите премълчаваха до последно, защото темата е болезнена

Осигуряващите се на минимална заплата няма да получат по-висока пенсия, ако прехвърлят парите си от частния фонд

Останали безработни, гурбетчии, хора от сивия сектор, жени с отпуск по майчинство са тези, при които няма как 2 да е повече от 1

Политици и експерти трябва да си посипем главата с пепел, защото не обяснихме на хората, че очакванията им ще се разминат с реалността

Пенсионната система стана заложник и на забавените реформи в други секторни политики

Активната роля е на осигуреното лице - да се внимава със сроковете за прехвърляне, които ще растат до 2038 г.

С председателя на социалната комисия към НС д-р Хасан Адемов разговаря Цветелина Стефанова:

- Д-р Адемов, след три години спорове и отлагане най-накрая се приеха промените в Кодекса за социално осигуряване. Това ли бе най-доброто решение - да има три вида плащания на парите от частните фондове?

- След близо 3 г. обсъждания с участието на държавни институции, експерти и социални партньори, множество работни групи, екипи на няколко министри най-накрая - както е казал народът, в 12 без 5 - този изстрадан законопроект бе приет.

Важният въпрос е защо се стигна до тази ситуация? Отговорът не е еднозначен. Управляващите прецениха, че по темата втора пенсия не трябва да се говори публично до последния възможен момент, защото е очевидно, че се очертава сериозно разминаване между очакванията за по-висока допълнителна пенсия и реалностите. Вместо да се разяснят истинските причини за този проблем, се пристъпи към скриване и забавяне на проекта.

Темата е изключително болезнена, публичната дискусия и много приказки по този въпрос водят до инкасиране на политически негативи. И правителството приложи подхода “За пенсиите - или позитивно говорене, или нищо”.

Бяха положени неимоверни усилия на базата на изобилие от разчети и становища да се сглоби един сравнително консенсусен проект, който бе публично и фанфарно представен още през лятото на 2019 г. Постигнат бе крехък баланс между интересите на осигурените лица и частните пенсионни фондове. Вместо широка публична дискусия с цел коректни разяснения обаче през декември миналата година бе замразен. Неочаквано в последния момент се появиха и допълнителни затруднения - Комисията за финансов надзор внесе 36 страници предложения и това наложи нови съгласувания и консултации. Но важното е, че в крайна сметка законът, който урежда основно фазата на изплащане, е факт. В социалната сфера трудно може да се говори за най-добри решения, много е важно да са близо до очакванията на осигурените лица.

Друг е въпросът дали в конкретния случай това е така. Пенсионноосигурителното дружество предоставя следните видове пенсии: пожизнена пенсия без допълнителни условия; пожизнена пенсия с период на гарантирано изплащане (от 2 до 10 г.), пожизнена пенсия, включваща разсрочено плащане на част от средствата до навършване на избрана от пенсионера възраст; разсрочено изплащане, ако средствата са повече от 3-кратния размер на минималната пенсия за стаж и възраст; еднократно изплащане, когато парите по индивидуалните партиди са по-малко от 3-кратния размер на минималната пенсия за осигурителен стаж и възраст към датата на пенсиониране.

Със сигурност може да има и по-добри решения, но на този етап възможността за информиран избор на пенсионни продукти е решение в правилната посока.

Има много съществена разлика между поведението на тези, на които им предстои пенсиониране от НОИ, и тези с втори стълб. При първия вариант отговорността е до събиране и внасяне на документите за пенсиониране, след което НОИ излиза с разпореждане, докато при частните пенсионни фондове активната роля за окончателно решение е на кандидат-пенсионера.

Възможни ли бяха и други решения? Много и разнообразни предложения на различен етап са обсъдени, част от тях бяха отхвърлени със съответните аргументи. През 2025 г. социалното министерство трябва да изготви оценка на предлаганите продукти от универсалните пенсионни фондове (УПФ) и на тази база ще се приемат съответните корекции, ако това е необходимо.

- За кого ще е по-добре да остане в частните фондове и за кого да си премести парите в НОИ?

- По информация на Асоциацията на дружествата за допълнително пенсионно осигуряване средната доходност от направените инвестиции от частните фондове от 2002-а до 2020 г. надвишава с около 40% хармонизирания индекс на инфлацията за същия период.

В приетите промени на КСО е записано, че се запазва брутният размер на внесените осигурителни вноски. Това са важни изходни позиции, които следва да бъдат съобразени при вземането на решения.

Приеха се и промени, които намаляват коефициента на редукция и той сега е около 9%, а не предишните 20%. Това дава възможност да се предположи, че две пенсии ще бъдат по-големи от една, отпусната само от НОИ. За това обаче са необходими няколко условия, основното - осигуряване през целия близо 20-годишен период върху реални доходи. Защото за разлика от НОИ във втория стълб се признават само реално внесени средства - без дарен стаж, без зачитане на начислени, дължими и невнесени вноски. При тази ситуация хората, които са се осигурявали на минимални доходи, се очаква да получат минимална пенсия за стаж и възраст от ДОО и дори да прехвърлят парите си в НОИ, няма как да получат по-голяма пенсия от минималната. Но при прехвърлянето ще загубят възможността да получат под някаква форма собствените си пари от УПФ.

Същото се отнася и за тези, които се осигуряват на максимални доходи - те ще получат максимална пенсия от ДОО, но ако прехвърлят парите си в НОИ, заради тавана от 1440 лв. няма да имат по-голяма пенсия, а ще се изключи възможността да се възползват от средствата от индивидуалните партиди съгласно предложените пенсионни продукти. Но в крайна сметка всеки случай е индивидуален и решението трябва да е достатъчно добре мотивирано.

- Все пак продължават да звучат мнения, че две пенсии ще са по-малко от една въпреки направените промени.

- Със сигурност ще има и такива случаи, особено за тези, които нямат регулярни вноски, имат периоди на безработица, работили са в чужбина, били са в отпуск по майчинство, пребивавали са в сивия сектор - това са периоди без вноски в индивидуалните партиди. За тях е очевидно, че няма как две пенсии да са по-големи от една. Те трябва добре да обмислят с помощта на експерти поведението си.

Пак казвам, всеки случай е индивидуален, няма универсална рецепта за всички. В тези случаи активната роля е на осигуреното лице. Информация за неговия актуален статус може да се получи по всяко време както от НОИ, така и от универсалните пенсионни фондове. Най-добре е това да стане максимално близо до датата на навършване на възрастта за пенсиониране. Проблем може да възникне във връзка със сроковете за прехвърляне, които стъпаловидно нарастват до 2038 г. Но това е прието с цел предвидимост и яснота за предстоящите плащания от частните пенсионни фондове.

- Разчетите показват, че от първите 17 хил. жени с право на втора пенсия едва около 20% ще имат право на пожизнено плащане. Половината ще са на разсрочено, а останалите ще получат парите си накуп. Въпреки че те не са се осигурявали пълните 40 г., голяма част от тях имат и пропуски във вноските или са получавали минимални заплати, през всички тези години чуваха, че ще имат втора пенсия. Няма ли разминаването на очакванията и реалността още повече да наруши доверието в пенсионната система и все повече хора да предпочитат да не се осигуряват на реалните си доходи?

- Разминаването между оптимистичните очаквания за втора пенсия и реалността е очевидно. Разбира се, за това разочарование в очакванията има както субективни, така и обективни причини. В началото на реформата акцентът бе поставен върху фазата на натрупване при определени допускания за доходи и размер на осигурителните вноски както за фонд “пенсии”, така и за тези към УПФ. Разчетите бяха, че вноската за УПФ трябва да расте до 7%, но вместо това задълго беше 2% и едва преди няколко години от 4% стана 5%. В същото време пенсионната система стана заложник и на забавените реформи в другите секторни политики. Вноските за фонд “Пенсии” бяха намалени за дълъг период и сега плащаме високата цена с унизително нисък размер на пенсиите и висок дефицит в ДОО, който е за сметка на всички.

Политици и експерти трябва да посипем главата си с пепел и да кажем на висок глас: В началото на реформата и след това не обяснихме на обществото, че за около 20 г. осигуряване при това ниво на доходите (въпреки ръста им) и при тези 5% вноска в УПФ, както и при този консервативен инвестиционен портфейл не можеш да очакваш сериозна доходност и оттам - висока втора допълнителна пенсия. Пропуснахме и възможността за създаване на т.нар. мултифондове, които гарантират право на избор между консервативен балансиран и рисков портфейл. За всички е ясно, че при консервативния няма как да очакваш висока доходност.

Доверието в пенсионната система се гради много трудно и всяко едно небалансирано решение може да демотивира осигурените лица, особено по-младите, да участват в осигуряването с реални доходи. Няма осигурителна система, която да функционира нормално без доверие в нея. Пенсията от втория стълб не е конкурент на тази от НОИ. Тя има за цел да допълва солидарната и сериозно субсидирана пенсия от НОИ, за да се постигне коефициент на заместване на доходите от труд около 70%. И понеже това не е постигнато, е логично да има разочарование.

- Как ще се променят нещата при хората, които ще имат пълните 40 години осигуряване?

- Трудно е отсега да прогнозираме какво ще се случи след 20 г. Ако се реализира очакваната трансформация на българската икономика след коронакризата от гледна точка на Плана за възстановяване на Европа, Зеления пакт и въвеждането на дигиталните технологии, ако инвестираме в съвременни технологии с висока добавена стойност и човешки ресурси и постигнем ускорено догонващо икономическо развитие, висок ръст от 5-6% и оттам - високи доходи и сериозни постъпления в осигурителните фондове, можем да разчитаме на по-високи нива на социална защита. В противен случай трябва да разчитаме на чудеса или на поредния управляващ с популярната вече джипка, която да излее рога на социалното изобилие. Но на всички е ясно, че в социалната сфера чудеса не се случват. Важни са доверието, солидарността и възстановяването на усещането за справедливост. Без тези базови параметри и без прозрачност в действията няма предвидимост. Надеждата е при 40 г. осигуряване и без кризи да имаме по-добри резултати.

- Редно ли е фондовете да могат да предлагат промоции съвместно с други търговски вериги по т.нар. програма за лоялност?

- Този текст се появи по-късно в проекта и по него има различни мнения - от одобрение до тотално отричане. Нека да видим дали този подход е най-удачният за реклама на пенсионните продукти и дали няма да се появи нелоялна конкуренция.

- Има ли опасност пенсиите от втория стълб да се намаляват при актуализация заради извънредни ситуации - например като сегашната пандемия или друг вид икономическа криза?

- При кризисни ситуации като сегашната, когато има сътресение на фондовите пазари, вероятността от по-ниска доходност е реална. След второто тримесечие на миналата година бяха възстановени загубите от началото на пандемията. Неслучайно законът предвижда и съответните гаранционни фондове, които да покрият загубите. Що се отнася до възможността да се намаляват пенсиите от втория стълб при актуализация, това би могло да се случи по изключение едва когато са изчерпани средствата от гаранционните фондове. Интересът на осигурените в този случай е защитен.

- Реши се и проблемът с наследяването им, но ще важат ли промените и за заварени ситуации?

- По време на обсъждането на проекта на второ четене в Комисия поставих този въпрос както на представителите на Държавния регулаторен орган - КФН така и на Частните пенсионни дружества. Отговорът беше, че няма проблем и със заварените случаи. Важното е, че новата разпоредба разширява кръга на наследниците съгласно Закона за наследството.

- Служителите от затворени бизнеси не работят от месеци, работодателите им са на ръба на оцеляването. Защо се допусна хаос със здравните осигуровки на тези работници в принудителен неплатен отпуск?

- Със сигурност това е един много важен проблем. В Закона за мерките и действията по време на извънредната епидемична обстановка е решено, че когато бизнесът е затворен със заповед на държавен орган, съответният период се признава като дарен трудов и осигурителен стаж. Но за здравните вноски решението е работниците сами да си ги плащат. Разбира се, че можеше да има и по-добро решение.

- Вие сте лекар, как върви според вас ваксинацията?

   - Очакваната скорост се забавя както по обективни, така и по чисто субективни, организационни причини. Късното включване на общопрактикуващите лекари, късното решаване на проблема с конкретните указания към тях и липсата на ритмично снабдяване с ваксини доведоха до напрежение, което пречи на нормалния ход на ваксинирането. Трябва да заработят ефективно и мобилните екипи, за да се обхванат отдалечените райони.

- Кога ще са готови листите на ДПС и на какви имена залагате?

- В ДПС има ясно разписани критерии и процедури за подбор на кандидати за народни представители. В момента текат консултации с областните и общинските структури на партията и очакванията са до края на седмицата да бъдат готови листите.

CV

Роден на 24 януари 1953 г. в Исперих

През 1979 г. завършва Медицинския университет във Варна и специализира анестезиология и реанимация

Депутат от ДПС в 38-ото, 39-ото, 40-ото, 41-ото, 42-ото, 43-ото и 44-ото народно събрание

Председател на парламентарната комисия по труда и социалната политика в периода 2001-2009 г. и от 2014 г. до момента

Зам.-председател на 41-ото НС

Министър на труда и социалната политика в правителството на Пламен Орешарски

Най-четени

Германската млечна компания “Меггле” затваря завода си в Шумен, освобождава 95 души

Германската млечна компания “Меггле” затваря завода си в Шумен, освобождава 95 души

Германският млекопроизводител “Меггле” се изтегля като млекопреработвател от нашия пазар и затваря завода си в Шумен, съобщиха от компанията. Това ще стане от 1 октомври, като мотивът е, че Meggle Group преструктурира бизнесоперациите си в цяла Югоизточна Европа. В същото време от компанията признават

Христо Иванов и Атанас Атанасов искат да върнат “Юбер”, таксиджии на бунт

Христо Иванов и Атанас Атанасов искат да върнат “Юбер”, таксиджии на бунт

Компанията имаше бизнес у нас през 2014 г., но бе спряна Искат да се махне и синият талон към книжката на шофьорите Да се даде възможност на мобилни приложения за споделено пътуване като “Юбер” да се върнат на пазара у нас, но при определени условия. Това е едно от предложенията за промяна в Закона за автомобилните превози

Взеха на документи скъпа кола на Ивайло Пенчев, станал жертва на измама

Взеха на документи скъпа кола на Ивайло Пенчев, станал жертва на измама

Собственикът на "Уолтопия" Ивайло Пенчев станал жертва на измама и му отнели скъпа кола по документи. Ето какво разказва самият той във фейсбук профила си: "Искам да ви споделя за едно престъпление, на което станах жертва, и което мисля че няма как да се получи без участието на държавни институции. Брутално е и може да се случи на всеки от вас

В Северозапада предпочитат да си закупят агне за Великден от стопаните

В Северозапада предпочитат да си закупят агне за Великден от стопаните

Повече са фермите, които директно предлагат агнета и ярета за Великден и Гергьовден. В Областната дирекция по безопасност на храните в Монтана заявка са подали собствениците на 17 ферми, с 6 повече от 2020 година. "Хората могат да са спокойни. Клането на животните се извършва под стриктен ветеринарен контрол

Пети блок на АЕЦ "Козлодуй" спря

Пети блок на АЕЦ "Козлодуй" спря

В АЕЦ "Козлодуй" започна днес плановият годишен ремонт на пети блок на атомната централа, съобщиха от централата. На блока ще бъде извършено презареждане на реактора за следващата горивна кампания и дейности, свързани с безопасността и с дългосрочната експлоатация на ядреното съоръжение. Планирано е изпълнение на превантивно техническо обслужване

Млад китаец създаде свой бизнес модел за родното му село

Млад китаец създаде свой бизнес модел за родното му село

„Готвачът, който не иска да бъде шивач, не е добър шофьор.“ Така се шегува Фън Инцян, който следва свой бизнес път точно по този начин. Той завършва Университета за наука и технологии в гр. Чунцин в специалност „Металургия“, но продължава да обича селския живот, защото е израсъл на село. След дипломирането Фън Инцян работи две години в предприятие

И 12-те млрд. лева за България от ЕС не събраха нови и стари политици

И 12-те млрд. лева за България от ЕС не събраха нови и стари политици

Депутатите задължиха Бойко Борисов да им представи плана за възстановяване на 21 април Вместо дебат по същество - скандали и обиди  Не чуха призива на бизнеса за съгласие в полза на икономиката Май нито старите, нито новите народни представители чуха тревогите и призива на българския бизнес да загърбят скандалите и да се обединят в името на

Повече пари за водород, саниране и фотоволтаици на покривите

Повече пари за водород, саниране и фотоволтаици на покривите

Общо инвестициите за зелен преход на икономиката са увеличени с близо 500 млн. до 3,8 млрд. лв., според третия вариант на плана за възстановяване Днес новият парламент за втори път ще дискутира плана за възстановяване, по който България може да получи над 12 млрд. лв. безвъзмездно от ЕС и още над 8 млрд. като дългосрочни заеми

Вижте кои мерки се облекчават от понеделник (Заповед)

Вижте кои мерки се облекчават от понеделник (Заповед)

Считано от понеделник, 19 април, посещенията в детски центрове, клубове и други, предоставящи организирани групови услуги за деца, се допускат при използване на не повече от 50% от капацитета на помещението и носене на защитни маски за лице от персонала. Това нарежда министърът на здравеопазването с издадена днес заповед

Кантарджиев: Да се отложи отварянето на стадионите и на нощните заведения

Кантарджиев: Да се отложи отварянето на стадионите и на нощните заведения

"НОЩ стартира с 4 лекари, хора от Външно министерство, Гранична полиция и полицията. Имахме задачи – да информираме правителството за движението на епидемията, което ще продължаваме да правим, и да координираме държавните институции". Това заяви  проф. Тодор Кантарджиев за "Офанзива с Любо Огнянов" по NOVANEWS Според него моловете не са толкова

Най-коментирани

Азиатският форум Боао: Икономическият растеж на Азия ще надвиши 6,5%

Азиатският форум Боао: Икономическият растеж на Азия ще надвиши 6,5%

На 18 април в Хайнан бе открит Азиатският форум Боао, чиято главна тема тази година е „Огромните промени в света: Съвместно споделяне на постиженията от глобалното управление и изграждане на инициативата „Един пояс, един път““. В рамките на форума бяха представени и два доклада, в които се посочва, че през 2021 г

България има два пъти по-голям фискален резерв от минимум изискуемия (Видео)

България има два пъти по-голям фискален резерв от минимум изискуемия (Видео)

Фискалният резерв към 31 март тази година възлиза на 7 млрд. и 900 млн. лева, посочи министърът на финансите в оставка Кирил Ананиев на пресконференцията в централата на ПП ГЕРБ. Той добави, че в началото на следващата седмица фискалният резерв ще надхвърли 8 млрд. лева. "Ние имаме два пъти по-голям фискален резерв от минимално изискуемия фискален

Бизнес и синдикати искат още 1,5 млрд. лв. към 12-е млрд. и планът за възстановяване да бъде внесен до 30 април

Бизнес и синдикати искат още 1,5 млрд. лв. към 12-е млрд. и планът за възстановяване да бъде внесен до 30 април

Бизнесът и синдикатите искат още 1,5 млрд. лв. да бъдат прибавени към 12-е млрд. лв. в плана за възстановяване и устойчивост. Това заявиха представителите на Асоциацията на индустриалния капитал в България, КТРИБ, БСК и БТПП и на синдикатите - КНСБ и "Подкрепа", на пресконференция. Те оповестиха и обръщение към парламентарно представените партии в

Турция разтърсена от мащабна измама с криптовалута

Турция разтърсена от мащабна измама с криптовалута

"Ударът на века с криптовалута", пише в заглавие турският в. "Сабах" тази сутрин. "Светът на дигиталните пари се разтресе от най-голямата измама в историята на републиката", предаде БТА.  Вестникът съобщава за предполагаемата измама на платформата за криптовалута Thodex, чиито потребители се оплакаха, че нямат достъп до авоарите си

Мораториумът спира 6-има директори на болници, концесии на 9 плажа и на летище Пловдив (Обзор)

Мораториумът спира 6-има директори на болници, концесии на 9 плажа и на летище Пловдив (Обзор)

Парламентарни емоции с неясен резултат Въпреки патоса от това решение, което ГЕРБ даде на КС, подадените за вписване бордове не може да се спрат, продължават и пътните проекти 6 болници може да останат без директори, а 9 плажа - да не бъдат концесионирани заради мораториум, който Народното събрание наложи на правителството

За стари задължения абсолютната давност ще важи от 2031 г.

За стари задължения абсолютната давност ще важи от 2031 г.

Конституционният съд бе поставен в неудобното положение да коригира обещания на политици Конституционният съд отмени частично абсолютната давност. Какви са причините за това решение след така шумните дебати по приемането на закона? Абсолютната давност беше въведена в една предизборна обстановка и отразяваше повече желанието на политиците да

България пак трета в ЕС по най-нисък дълг, само 0,1% ни дели от второто място

България пак трета в ЕС по най-нисък дълг, само 0,1% ни дели от второто място

България остава на трето място в Европейския съюз по най-нисък дълг спрямо брутния вътрешен продукт (БВП). Това показват данните на европейската статистическа служба Евростат. На първо място е Естония с 18,2%, след това е Люксембург (24,9%) и България (25%). Данните показват, че всъщност само 0,1 на сто ни делят от второто място

Американска агенция дава 1 млн. долара за план за “Топлофикация - София”

Американска агенция дава 1 млн. долара за план за “Топлофикация - София”

Близо 1 милион долара за изготвяне на пътна карта за развитие на “Топлофикация - София” ще даде Американската агенция за търговия и развитие (USTDA). Столичният общински съвет одобри днес подписването на споразумение за отпускане на безвъзмездна помощ за извършване на проучване, което да включва разработване на пътна карта за надграждане на

Приемат с 37,2% повече инженери в университетите

Приемат с 37,2% повече инженери в университетите

Общият брой на приеманите студенти през учебната 2021/2022 г. ще бъде увеличен с 3,2%, или с 1256 места, спрямо миналата учебна година. Това предвижда проект на решение на Министерския съвет за броя на студентите и докторантите в държавните университети през учебната 2021/2022 г. Заради политиките на Министерството на образованието и науката да се

С над 376 хиляди лв. Горна Оряховица ще създава еко отношение към боклука

С над 376 хиляди лв. Горна Оряховица ще създава еко отношение към боклука

Проектът “Община Горна Оряховица работи за общество с нулеви отпадъци“ бе представен в Деня на Земята. Проектът е по процедура „Изпълнение на демонстрационни проекти в областта на управление на отпадъците“ и се финансира от Оперативна програма „Околна среда 2014 - 2020“. Идеята е да се формира у гражданите екологично отношение към отпадъците

Мораториумът спира 6-има директори на болници, концесии на 9 плажа и на летище Пловдив (Обзор)

Мораториумът спира 6-има директори на болници, концесии на 9 плажа и на летище Пловдив (Обзор)

Парламентарни емоции с неясен резултат Въпреки патоса от това решение, което ГЕРБ даде на КС, подадените за вписване бордове не може да се спрат, продължават и пътните проекти 6 болници може да останат без директори, а 9 плажа - да не бъдат концесионирани заради мораториум, който Народното събрание наложи на правителството

За стари задължения абсолютната давност ще важи от 2031 г.

За стари задължения абсолютната давност ще важи от 2031 г.

Конституционният съд бе поставен в неудобното положение да коригира обещания на политици Конституционният съд отмени частично абсолютната давност. Какви са причините за това решение след така шумните дебати по приемането на закона? Абсолютната давност беше въведена в една предизборна обстановка и отразяваше повече желанието на политиците да

България пак трета в ЕС по най-нисък дълг, само 0,1% ни дели от второто място

България пак трета в ЕС по най-нисък дълг, само 0,1% ни дели от второто място

България остава на трето място в Европейския съюз по най-нисък дълг спрямо брутния вътрешен продукт (БВП). Това показват данните на европейската статистическа служба Евростат. На първо място е Естония с 18,2%, след това е Люксембург (24,9%) и България (25%). Данните показват, че всъщност само 0,1 на сто ни делят от второто място

Американска агенция дава 1 млн. долара за план за “Топлофикация - София”

Американска агенция дава 1 млн. долара за план за “Топлофикация - София”

Близо 1 милион долара за изготвяне на пътна карта за развитие на “Топлофикация - София” ще даде Американската агенция за търговия и развитие (USTDA). Столичният общински съвет одобри днес подписването на споразумение за отпускане на безвъзмездна помощ за извършване на проучване, което да включва разработване на пътна карта за надграждане на

Приемат с 37,2% повече инженери в университетите

Приемат с 37,2% повече инженери в университетите

Общият брой на приеманите студенти през учебната 2021/2022 г. ще бъде увеличен с 3,2%, или с 1256 места, спрямо миналата учебна година. Това предвижда проект на решение на Министерския съвет за броя на студентите и докторантите в държавните университети през учебната 2021/2022 г. Заради политиките на Министерството на образованието и науката да се

Фонд "Земеделие" изплати над 480 млн. лв. на земеделците за зелени плащания

Фонд "Земеделие" изплати над 480 млн. лв. на земеделците за зелени плащания

ДФ „Земеделие” изплати 480 436 511 лв. за Кампания 2020 по Схемата за плащане за селскостопански практики, които са благоприятни за климата и околната среда - зелени директни плащания (ЗДП). Подпомагане получиха 54 650 земеделски стопани, които спазват благоприятни за климата и околната среда селскостопански практики, съобщиха от ДФЗ

Паргов: Не трябва да се стига до приватизация на „Топлофикация София“

Паргов: Не трябва да се стига до приватизация на „Топлофикация София“

Трябва да има комитет за наблюдение, които да е в тесен контакт с консултанта, за да може да следим неговата работа и за всяко негово действие, категоричен е лидерът на БСП - София Работата на консултанта трябва да доведе подходящ външен мениджмънт, който да управлява ефективно „Топлофикация-София“. Работата му не бива да доведе до приватизация

Борисов: Осигурихме допълнителни 50 лева към пенсиите и за месец май

Борисов: Осигурихме допълнителни 50 лева към пенсиите и за месец май

„Отпускаме допълнителни 50 лева към пенсиите и за месец май. Средствата са в размер на 104 400 000 лева и ще бъдат изплатени на всички пенсионери независимо от размера на техните пенсии“. Това заяви премиерът Бойко Борисов по време на извънредното правителствено заседание, което се проведе днес чрез видеоконферентна връзка

България е сред страните в ЕС с най-нисък дълг

България е сред страните в ЕС с най-нисък дълг

Бюджетният дефицит в ЕС като цяло е нараснал до 6,9 на сто от брутния вътрешен продукт (БВП), а в еврозоната - до 7,2 на сто през 2020 година, съобщи европейската статистическа служба Евростат. Същевременно държавният дълг е нараснал до съответно 90,7 на сто и 98 на сто на фона на пандемията от коронавирус и мерките

Милен Велчев: Не е добре да се вдигат данъци, но ако се налага, може да е ДДС, при това временно

Милен Велчев: Не е добре да се вдигат данъци, но ако се налага, може да е ДДС, при това временно

За да се възползваме пълноценно от Плана за възстановяване и устойчивост и от новата 7-годишна рамка за европейско финансиране, е необходимо стабилно правителство с разумни политики, казва бившият финансов министър Още акценти: Може би ще се наложи актуализация на бюджета от следващото правителство Опитът показва