Държавата вече печели от отрицателни лихви на нов дълг

  • 0
authorАвтор: Румяна Дeнчeва

Държавата вече печели от отрицателни лихви на нов дълг

Банки, пенсионни фондове и застрахователи плащат такса на хазната, за да имат държавни ценни книжа с доходност -0,17%

Може ли държавата да изтегли нов външен дълг и да спечели? Отговорът е “да”. Може ли БНБ да помогне на бюджета при пандемия чрез свои решения, които засягат банковата система? Отговорът също е положителен.

На 22 февруари финансовото министерство пусна в обращение нова емисия 5-годишни държавни ценни книжа (ДЦК), деноминирана в лева, с падеж 24 февруари 2026 г.

На проведения аукцион бяха пласирани успешно държавни съкровищни бонове за 200 млн. лв. съвкупна номинална стойност при среднопретеглена годишна доходност в размер на -0,17 %, съобщиха официално от ведомството. Така след като с предишен търг за държавни ценни книжа седмица преди това финансистите тестваха пазара за нагласите към отрицателна лихва,

тя бе постигната

и реално

При това общият размер на подадените поръчки достигна 420,40 млн. лв., което съответства на коефициент на покритие от 2,1. Отчетеният спред спрямо аналогичните германски федерални облигации е в размер на 45 базисни точки.

Традиционно най-голям портфейл са придобили банките - 63% от емисията. Следват ги застрахователните дружества с 24%, пенсионни фондове - 8%, и група други инвеститори с далеч по-скромните 5%.

Резултатът от тази емисия и постигнатата доходност е доста парадоксален на пръв поглед. Държавата ще печели пари, като емитира дълг. При условие че лихвените проценти останат близо до нулата, а и отрицателни, както е в момента,

българското

финансово

министерство

може да

спечели

поне 18 млн. лв.

извън 200-те милиона от покупката на книжата.

При продължаващите ниски лихви този финансов “трик” не е изключение. Вече трета година Германия например печели по този начин трицифрени суми в евро, защото инвеститорите приемат и отрицателна възвръщаемост за инвестирането на парите си, но в сигурни държавни облигации. Сценариите на немското финансово министерство са, че след 2029 г. за първи път ще се появят отрицателни салда на разходите за лихви. След 600 млн. евро през 2029 г. федералното правителство би печелило все повече от дълговете си всяка година. През 2039 г. - изчисленията продължават до тази година - 3,1 милиарда евро. Като цяло през десетте години

сумата би била

дори малко над

21 млрд. евро,

сочат сметките на немските експерти.

За България такива сценарии все още няма, тъй като това е една от първите емисии с отрицателна доходност. Всички финансисти обаче са категорични, че несигурността пред подобни сценарии е твърде голяма, за да се разчита на това, че още дълго време новоемитиран дълг ще задължава инвеститорите да плащат на продавача годишна премия, вместо да е обратното.

Защо инвеститори като банки, пенсионни фондове и застрахователни компании имат интерес да купуват държавни ценни книжа и да плащат определена цена за покупката. Първата безспорна причина е, че държавните ценни книжа особено в условия на криза и очаквана рецесия

са сигурна

инвестиция

Те биха били губеща инвестиция единствено ако държавата фалира, което в днешно време за страна като България е с нищожна вероятност.

Втората причина е, че кризисните години, като например 2020-а, тази а най-вероятно и следващите няколко

свиват и без

това

алтернативите

за печеливши

инвестиции

Пазарът на имоти се променя, купувачите ще се сменят рязко или ще променят тотално изискванията си, което прави вложенията в имоти не толкова доходни. Освен това и банките, и пенсионните компании имат нормативни ограничения за размера на активите си, съществуващ под формата на имоти. Имат и задължения да се освобождават от тях в рамките на определен кратък период - средно две години.

Третата причина е свързана с това, че заради прекомерните регулации и консервативната си политика

банките, които

работят у нас,

имат голяма

свръхликвидност,

т.е. значителни обеми свободни пари. Въпреки че не спират да кредитират, спестяванията и другите доходи им носят непрекъснат приток на свеж финансов ресурс. Свитият пазар за инвестиции заради кризата създава проблем за тях. Пазарът на държавните облигации преодолява частично този проблем.

От 2017 г. насам пък БНБ е понижила отрицателната лихва по свръхрезервите на банките, държани при нея, от -0,4% до -0,7%, което е пряко следствие от въведения от началото на 2016 г. отрицателен лихвен процент по свръхрезервите. Реално основният лихвен процент, който оттогава е нула, влияе пряко на междубанковия пазар, а оттам и на всички лихвени нива в страната, както и на поведението на самите банки. Тогава, а и в момента икономическата логика предполага свалянето на лихвата да стимулира банките да кредитират, както и да управляват по-активно ликвидността си в търсене на доходност.

В посока

банките да

станат едни от

двигателите за

възстановяване

на икономиката

са и решенията те да приберат парите си от депозити в чужбина, при компаниите майки, както и да не раздават дивиденти. По този начин се пресича и възможността банките да си спестят част от таксата, която плащат на БНБ да им съхранява парите, ако например условията, които предлага ЕЦБ, са по-благоприятни.

Пряко следствие от тези отрицателни лихви обаче е и това, че те се пренасят и към клиентите на банките. Това е една от причините втора година лихвите по депозити на корпоративни клиенти с по-големи суми вече да имат и отрицателни стойности.

Свръхрезервите са средствата, които банките депозират в БНБ над минималните задължителни резерви, които тя изисква от тях - 10% от всички привлечени средства в страната и 5% от тези от чужбина. Образно казано,

това е излишната

ликвидност

на банките

- привлечени средства, които няма в какво да вложат в момента. През миналата година част от тях - около 7 млрд. лв., бяха държани в депозитни сметки навън, но след решението на централната банка повечето от тях се върнаха в България.

На няколко пъти подуправителят на БНБ Калин Христов е обяснявал механизмите, по които

чрез

отрицателните

лихви се насочва

ресурс към

реалната

икономика

“Целта е ясна - да се пренесат монетарните условия от еврозоната в България, имайки предвид това, че имаме фиксиран курс и паричен съвет. Вторичният ефект е за търговските банки, които сами трябва да преценят как да ребалансират активите си. Тези свръхрезерви, които към момента (2016 г. – бел.ред.) са около 7,5 млрд. лв., банките могат да продължат да ги държат в нашия баланс, тъй като експозицията към централна банка е безрискова, и да плащат на нас -0,3%, каквато вероятно ще бъде цената от 4 януари 2016 г., или да вземат други решения – или да си купят държавни ценни книжа, не само на българското правителство, или да кредитират”, обясни тогава Христов.

Държавните ценни книжа служат и за разплащания, и за залози

Съкровищните облигации, които една държава издава, са високоликвидни, пазарът е активен и дълбок и те лесно могат да се продадат срещу пари при относително ниски разходи за сделката.

Като дълг на правителството те са с висока степен на сигурност и съответно ниско равнище на доходност в сравнение с облигации на други емитенти. При аукционите те могат да бъдат придобити само от т.нар. първични дилъри.

Могат да бъдат купени с отстъпка от номинала, т.е. инвеститорът купува облигацията, като заплаща цена, която е по-ниска от издължаваната му на датата на падежа номинална стойност.

По-често са лихвоносни, при които доходът за инвеститора е под формата на лихва. Тя може да бъде фиксирана до падежа на облигацията или плаваща, обвързана с друга пазарна лихва. По краткосрочните облигации лихвите се изплащат заедно с главницата на датата на падежа на емисията. По средносрочните и дългосрочните ценни книжа се плаща на всеки шест месеца, считано от датата на емисията, като последното плащане се извършва заедно с погасяването на главницата.

Държавните ценни книжа могат да бъдат изкупени обратно, могат да бъдат продавани на вторичен пазар, могат да бъдат заменяни или да служат като залог при всякакъв вид сделки.

Най-четени

Германската млечна компания “Меггле” затваря завода си в Шумен, освобождава 95 души

Германската млечна компания “Меггле” затваря завода си в Шумен, освобождава 95 души

Германският млекопроизводител “Меггле” се изтегля като млекопреработвател от нашия пазар и затваря завода си в Шумен, съобщиха от компанията. Това ще стане от 1 октомври, като мотивът е, че Meggle Group преструктурира бизнесоперациите си в цяла Югоизточна Европа. В същото време от компанията признават

Христо Иванов и Атанас Атанасов искат да върнат “Юбер”, таксиджии на бунт

Христо Иванов и Атанас Атанасов искат да върнат “Юбер”, таксиджии на бунт

Компанията имаше бизнес у нас през 2014 г., но бе спряна Искат да се махне и синият талон към книжката на шофьорите Да се даде възможност на мобилни приложения за споделено пътуване като “Юбер” да се върнат на пазара у нас, но при определени условия. Това е едно от предложенията за промяна в Закона за автомобилните превози

Взеха на документи скъпа кола на Ивайло Пенчев, станал жертва на измама

Взеха на документи скъпа кола на Ивайло Пенчев, станал жертва на измама

Собственикът на "Уолтопия" Ивайло Пенчев станал жертва на измама и му отнели скъпа кола по документи. Ето какво разказва самият той във фейсбук профила си: "Искам да ви споделя за едно престъпление, на което станах жертва, и което мисля че няма как да се получи без участието на държавни институции. Брутално е и може да се случи на всеки от вас

В Северозапада предпочитат да си закупят агне за Великден от стопаните

В Северозапада предпочитат да си закупят агне за Великден от стопаните

Повече са фермите, които директно предлагат агнета и ярета за Великден и Гергьовден. В Областната дирекция по безопасност на храните в Монтана заявка са подали собствениците на 17 ферми, с 6 повече от 2020 година. "Хората могат да са спокойни. Клането на животните се извършва под стриктен ветеринарен контрол

Пети блок на АЕЦ "Козлодуй" спря

Пети блок на АЕЦ "Козлодуй" спря

В АЕЦ "Козлодуй" започна днес плановият годишен ремонт на пети блок на атомната централа, съобщиха от централата. На блока ще бъде извършено презареждане на реактора за следващата горивна кампания и дейности, свързани с безопасността и с дългосрочната експлоатация на ядреното съоръжение. Планирано е изпълнение на превантивно техническо обслужване

Млад китаец създаде свой бизнес модел за родното му село

Млад китаец създаде свой бизнес модел за родното му село

„Готвачът, който не иска да бъде шивач, не е добър шофьор.“ Така се шегува Фън Инцян, който следва свой бизнес път точно по този начин. Той завършва Университета за наука и технологии в гр. Чунцин в специалност „Металургия“, но продължава да обича селския живот, защото е израсъл на село. След дипломирането Фън Инцян работи две години в предприятие

И 12-те млрд. лева за България от ЕС не събраха нови и стари политици

И 12-те млрд. лева за България от ЕС не събраха нови и стари политици

Депутатите задължиха Бойко Борисов да им представи плана за възстановяване на 21 април Вместо дебат по същество - скандали и обиди  Не чуха призива на бизнеса за съгласие в полза на икономиката Май нито старите, нито новите народни представители чуха тревогите и призива на българския бизнес да загърбят скандалите и да се обединят в името на

Повече пари за водород, саниране и фотоволтаици на покривите

Повече пари за водород, саниране и фотоволтаици на покривите

Общо инвестициите за зелен преход на икономиката са увеличени с близо 500 млн. до 3,8 млрд. лв., според третия вариант на плана за възстановяване Днес новият парламент за втори път ще дискутира плана за възстановяване, по който България може да получи над 12 млрд. лв. безвъзмездно от ЕС и още над 8 млрд. като дългосрочни заеми

Вижте кои мерки се облекчават от понеделник (Заповед)

Вижте кои мерки се облекчават от понеделник (Заповед)

Считано от понеделник, 19 април, посещенията в детски центрове, клубове и други, предоставящи организирани групови услуги за деца, се допускат при използване на не повече от 50% от капацитета на помещението и носене на защитни маски за лице от персонала. Това нарежда министърът на здравеопазването с издадена днес заповед

Кантарджиев: Да се отложи отварянето на стадионите и на нощните заведения

Кантарджиев: Да се отложи отварянето на стадионите и на нощните заведения

"НОЩ стартира с 4 лекари, хора от Външно министерство, Гранична полиция и полицията. Имахме задачи – да информираме правителството за движението на епидемията, което ще продължаваме да правим, и да координираме държавните институции". Това заяви  проф. Тодор Кантарджиев за "Офанзива с Любо Огнянов" по NOVANEWS Според него моловете не са толкова

Най-коментирани

Азиатският форум Боао: Икономическият растеж на Азия ще надвиши 6,5%

Азиатският форум Боао: Икономическият растеж на Азия ще надвиши 6,5%

На 18 април в Хайнан бе открит Азиатският форум Боао, чиято главна тема тази година е „Огромните промени в света: Съвместно споделяне на постиженията от глобалното управление и изграждане на инициативата „Един пояс, един път““. В рамките на форума бяха представени и два доклада, в които се посочва, че през 2021 г

България има два пъти по-голям фискален резерв от минимум изискуемия (Видео)

България има два пъти по-голям фискален резерв от минимум изискуемия (Видео)

Фискалният резерв към 31 март тази година възлиза на 7 млрд. и 900 млн. лева, посочи министърът на финансите в оставка Кирил Ананиев на пресконференцията в централата на ПП ГЕРБ. Той добави, че в началото на следващата седмица фискалният резерв ще надхвърли 8 млрд. лева. "Ние имаме два пъти по-голям фискален резерв от минимално изискуемия фискален

Бизнес и синдикати искат още 1,5 млрд. лв. към 12-е млрд. и планът за възстановяване да бъде внесен до 30 април

Бизнес и синдикати искат още 1,5 млрд. лв. към 12-е млрд. и планът за възстановяване да бъде внесен до 30 април

Бизнесът и синдикатите искат още 1,5 млрд. лв. да бъдат прибавени към 12-е млрд. лв. в плана за възстановяване и устойчивост. Това заявиха представителите на Асоциацията на индустриалния капитал в България, КТРИБ, БСК и БТПП и на синдикатите - КНСБ и "Подкрепа", на пресконференция. Те оповестиха и обръщение към парламентарно представените партии в

Турция разтърсена от мащабна измама с криптовалута

Турция разтърсена от мащабна измама с криптовалута

"Ударът на века с криптовалута", пише в заглавие турският в. "Сабах" тази сутрин. "Светът на дигиталните пари се разтресе от най-голямата измама в историята на републиката", предаде БТА.  Вестникът съобщава за предполагаемата измама на платформата за криптовалута Thodex, чиито потребители се оплакаха, че нямат достъп до авоарите си

Мораториумът спира 6-има директори на болници, концесии на 9 плажа и на летище Пловдив (Обзор)

Мораториумът спира 6-има директори на болници, концесии на 9 плажа и на летище Пловдив (Обзор)

Парламентарни емоции с неясен резултат Въпреки патоса от това решение, което ГЕРБ даде на КС, подадените за вписване бордове не може да се спрат, продължават и пътните проекти 6 болници може да останат без директори, а 9 плажа - да не бъдат концесионирани заради мораториум, който Народното събрание наложи на правителството

За стари задължения абсолютната давност ще важи от 2031 г.

За стари задължения абсолютната давност ще важи от 2031 г.

Конституционният съд бе поставен в неудобното положение да коригира обещания на политици Конституционният съд отмени частично абсолютната давност. Какви са причините за това решение след така шумните дебати по приемането на закона? Абсолютната давност беше въведена в една предизборна обстановка и отразяваше повече желанието на политиците да

България пак трета в ЕС по най-нисък дълг, само 0,1% ни дели от второто място

България пак трета в ЕС по най-нисък дълг, само 0,1% ни дели от второто място

България остава на трето място в Европейския съюз по най-нисък дълг спрямо брутния вътрешен продукт (БВП). Това показват данните на европейската статистическа служба Евростат. На първо място е Естония с 18,2%, след това е Люксембург (24,9%) и България (25%). Данните показват, че всъщност само 0,1 на сто ни делят от второто място

Американска агенция дава 1 млн. долара за план за “Топлофикация - София”

Американска агенция дава 1 млн. долара за план за “Топлофикация - София”

Близо 1 милион долара за изготвяне на пътна карта за развитие на “Топлофикация - София” ще даде Американската агенция за търговия и развитие (USTDA). Столичният общински съвет одобри днес подписването на споразумение за отпускане на безвъзмездна помощ за извършване на проучване, което да включва разработване на пътна карта за надграждане на

Приемат с 37,2% повече инженери в университетите

Приемат с 37,2% повече инженери в университетите

Общият брой на приеманите студенти през учебната 2021/2022 г. ще бъде увеличен с 3,2%, или с 1256 места, спрямо миналата учебна година. Това предвижда проект на решение на Министерския съвет за броя на студентите и докторантите в държавните университети през учебната 2021/2022 г. Заради политиките на Министерството на образованието и науката да се

С над 376 хиляди лв. Горна Оряховица ще създава еко отношение към боклука

С над 376 хиляди лв. Горна Оряховица ще създава еко отношение към боклука

Проектът “Община Горна Оряховица работи за общество с нулеви отпадъци“ бе представен в Деня на Земята. Проектът е по процедура „Изпълнение на демонстрационни проекти в областта на управление на отпадъците“ и се финансира от Оперативна програма „Околна среда 2014 - 2020“. Идеята е да се формира у гражданите екологично отношение към отпадъците

Мораториумът спира 6-има директори на болници, концесии на 9 плажа и на летище Пловдив (Обзор)

Мораториумът спира 6-има директори на болници, концесии на 9 плажа и на летище Пловдив (Обзор)

Парламентарни емоции с неясен резултат Въпреки патоса от това решение, което ГЕРБ даде на КС, подадените за вписване бордове не може да се спрат, продължават и пътните проекти 6 болници може да останат без директори, а 9 плажа - да не бъдат концесионирани заради мораториум, който Народното събрание наложи на правителството

За стари задължения абсолютната давност ще важи от 2031 г.

За стари задължения абсолютната давност ще важи от 2031 г.

Конституционният съд бе поставен в неудобното положение да коригира обещания на политици Конституционният съд отмени частично абсолютната давност. Какви са причините за това решение след така шумните дебати по приемането на закона? Абсолютната давност беше въведена в една предизборна обстановка и отразяваше повече желанието на политиците да

България пак трета в ЕС по най-нисък дълг, само 0,1% ни дели от второто място

България пак трета в ЕС по най-нисък дълг, само 0,1% ни дели от второто място

България остава на трето място в Европейския съюз по най-нисък дълг спрямо брутния вътрешен продукт (БВП). Това показват данните на европейската статистическа служба Евростат. На първо място е Естония с 18,2%, след това е Люксембург (24,9%) и България (25%). Данните показват, че всъщност само 0,1 на сто ни делят от второто място

Американска агенция дава 1 млн. долара за план за “Топлофикация - София”

Американска агенция дава 1 млн. долара за план за “Топлофикация - София”

Близо 1 милион долара за изготвяне на пътна карта за развитие на “Топлофикация - София” ще даде Американската агенция за търговия и развитие (USTDA). Столичният общински съвет одобри днес подписването на споразумение за отпускане на безвъзмездна помощ за извършване на проучване, което да включва разработване на пътна карта за надграждане на

Приемат с 37,2% повече инженери в университетите

Приемат с 37,2% повече инженери в университетите

Общият брой на приеманите студенти през учебната 2021/2022 г. ще бъде увеличен с 3,2%, или с 1256 места, спрямо миналата учебна година. Това предвижда проект на решение на Министерския съвет за броя на студентите и докторантите в държавните университети през учебната 2021/2022 г. Заради политиките на Министерството на образованието и науката да се

Фонд "Земеделие" изплати над 480 млн. лв. на земеделците за зелени плащания

Фонд "Земеделие" изплати над 480 млн. лв. на земеделците за зелени плащания

ДФ „Земеделие” изплати 480 436 511 лв. за Кампания 2020 по Схемата за плащане за селскостопански практики, които са благоприятни за климата и околната среда - зелени директни плащания (ЗДП). Подпомагане получиха 54 650 земеделски стопани, които спазват благоприятни за климата и околната среда селскостопански практики, съобщиха от ДФЗ

Паргов: Не трябва да се стига до приватизация на „Топлофикация София“

Паргов: Не трябва да се стига до приватизация на „Топлофикация София“

Трябва да има комитет за наблюдение, които да е в тесен контакт с консултанта, за да може да следим неговата работа и за всяко негово действие, категоричен е лидерът на БСП - София Работата на консултанта трябва да доведе подходящ външен мениджмънт, който да управлява ефективно „Топлофикация-София“. Работата му не бива да доведе до приватизация

Борисов: Осигурихме допълнителни 50 лева към пенсиите и за месец май

Борисов: Осигурихме допълнителни 50 лева към пенсиите и за месец май

„Отпускаме допълнителни 50 лева към пенсиите и за месец май. Средствата са в размер на 104 400 000 лева и ще бъдат изплатени на всички пенсионери независимо от размера на техните пенсии“. Това заяви премиерът Бойко Борисов по време на извънредното правителствено заседание, което се проведе днес чрез видеоконферентна връзка

България е сред страните в ЕС с най-нисък дълг

България е сред страните в ЕС с най-нисък дълг

Бюджетният дефицит в ЕС като цяло е нараснал до 6,9 на сто от брутния вътрешен продукт (БВП), а в еврозоната - до 7,2 на сто през 2020 година, съобщи европейската статистическа служба Евростат. Същевременно държавният дълг е нараснал до съответно 90,7 на сто и 98 на сто на фона на пандемията от коронавирус и мерките

Милен Велчев: Не е добре да се вдигат данъци, но ако се налага, може да е ДДС, при това временно

Милен Велчев: Не е добре да се вдигат данъци, но ако се налага, може да е ДДС, при това временно

За да се възползваме пълноценно от Плана за възстановяване и устойчивост и от новата 7-годишна рамка за европейско финансиране, е необходимо стабилно правителство с разумни политики, казва бившият финансов министър Още акценти: Може би ще се наложи актуализация на бюджета от следващото правителство Опитът показва