Екоминистерството намалява количествата, които са разрешение за ползване, но няма риск от режим в нито един град

Нивото на язовирите продължава да спада и Министерството на околната среда е ограничило още разрешените за ползване количества вода от някои водоеми. Това става ясно от месечния график на министерството за октомври.

Язовир “Бели Искър” все още е с най-нисък процент на наличен полезен обем, както беше и през септември. Към началото на този месец водата в него е 7,594 млн. кубика, а към 8 октомври, когато е публикуван последният дневен бюлетин на екоминистерството, количеството е паднало до 6,807 млн. Това се равнява на 49,76% от общия обем.

Трябва да се има предвид обаче, че от петък насам има непрекъснати валежи, които вероятно са вдигнали обемите. Още тогава от Министерството на икономиката взеха мерки и

разпоредиха

24-часово

наблюдение на

всички язовири,

за чийто надзор отговаря Държавната агенция за метрологичен и технически надзор (ДАМТН).

В графика за ползване на язовирите за октомври МОСВ е намалило леко позволеното количество вода за пиене от столичани от “Бели Искър” - от 4,1 на 4 млн. кубика.

Ограничения са наложени и за яз. “Искър”, но те засягат най-вече водата за електроенергия, която е редуцирана от 5 на 1 млн. кубика. В петък нивото му е било 73,7% от общия обем, което за месец е спад само с 2-3%.

Изцяло е забранено ползването на вода за производство на ток от язовир “Христо Смирненски” за разлика от септември, когато за това бяха отпуснати 1,17 млн. кубика. За сметка на това обаче водата за питейно-битови нужди на Габрово не е ограничена. Към 8 октомври нивото в язовира е 73,11%, което е спад с почти 10 на сто за месец.

За жителите на Враца и Монтана, както и миналия месец, няма никакви ограничения, въпреки че водата в яз. “Среченска бара” също е намаляла - към петък наличният полезен обем е 82,48% от общия, а преди месец беше 90%.

Не са намалявани и разрешените количества за Сливен от яз. “Асеновец”. Неговият процент на запълване е 76,55%, което е спад с около 6 на сто.

Наличният полезен обем в язовир “Йовковци” към петък е най-висок спрямо останалите водоеми - 92,09% от общия. Той е спаднал съвсем леко в последния месец, но от екоминистерството са решили

да ограничат с по

100 хил. кубика

водата за пиене

на Велико

Търново и Горна

Оряховица,

както и за производството на ток.

Водата за питейно-битово водоснабдяване на Кърджали и Момчилград пък е намалена от 1,01 на 0,855 млн. куб. м. Нивото на язовир “Боровица” обаче почти не се е променило в последния месец и се колебае около 87-88%.

Силно ограничена е водата за напояване от яз. “Тича”, за да не се намалят количествата за питейно-битово водоснабдяване за Шумен и Търговище. Към петък нивото в язовира е 71,15% и то остава стабилно.

Няма промяна в графика за ползване на яз. “Дяково”, но при него няма и съществено изменение в наличния полезен обем.

Наличният полезен обем в “Камчия” обаче е спаднал с около 4 на сто и в петък е 81,95%. Затова Варна и Бургас този месец разполагат с 9,02 млн. кубика вода за пиене, докато през септември им бяха отпуснати 9,42 млн.

Водата за

питейно-битови

нужди на Бургас

е ограничена

и от язовир “Ясна поляна” - докато през септември позволеното количество беше 1,5 млн. кубика, през октомври е 1,3 млн. Този язовир е на второ място по безводие след “Бели Искър” и към петък водата в него е 59% от общия обем. Това е намаление с около 4% спрямо месец по-рано.

Няма промяна в количествата вода, разрешени за ползване от перничани от язовир “Студена”. Нивото му обаче продължава да спада - от 68 на 64% за месец. Въпреки това МОСВ е възобновило подаването на вода от язовира за “Стомана индъстри” и “Топлофикация Перник”, след като миналия месец го беше спряло.