Две нови категории, свързани с конкретна бизнес ситуация или предизвикателство, са включени в 14-ото издание на рекламния конкурс Effie Awards® България 2021 г. Това е най-авторитетното състезание в областта на рекламите, което оценява не просто идеята и визията на кампаниите, но преди всичко тяхната ефективност.

В категорията „Положителна промяна“ ще се състезават търговски марки и компании, които насърчават обществено значими каузи чрез маркетинговите комуникации. В категория „Малък бюджет“ могат да участват кампании, довели до непропорционално голям бизнес ефект по отношение на изразходвания бюджет. Категорията допуска участие както на локални фирми и търговски марки, така и на международни компании.

Заявки се приемат и в специалната категория „Маркетинг при актуални събития“, предназначена за краткосрочни маркетингови комуникации около конкретни събития, както и изключителна маркетингова ефективност в отговор на нетърговски фактори като неочаквани социални, културни и други явления.

Най-ефективните маркетингови комуникации за периода 1.01.2020 – 30.09.2021 г. могат да се състезават в конкурса, който включва и категории „Стоки“, „Услуги“, „Промоции“, „Корпоративни комуникации“, „Социална, медийна, политическа“.

В Effie България 2021 могат да участват както агенции, така и рекламодатели с комуникационни кампании, създадени за и реализирани в България.

Ранният срок за подаване на заявки е 29 октомври 2021 г. Конкурсът ще е отворен за участие до 9 ноември 2021 г.

Той се организира у нас от Българската асоциация на комуникационните агенции и се провежда от 2007 година.