Европейската комисия съобщи, че одобрява отпускането на 36 милиона евро в помощ на българските животновъди и земеделци.

Мярката е по временно облекчените правила за държавната помощ в ЕС в условията на пандемия. Средствата ще бъдат изплащани пряко на стопаните, които отглеждат дребни преживни животни и пчели, както и на производители на плодове и зеленчуци.

Ще бъдат отпускани до 225 000 евро на получател. Предвижда се средствата да бъдат изплатени до 31 декември тази година.