Осигурихме капацитет за внос на азерски природен газ, нямаме отношение към цената на горивото, ние сме независим преносен оператор, заявяват от  "Булгартрансгаз" срещу опитите на партии да замесят компанията в поскъпването на горивото

"Булгартрансгаз" реагира на опитите на политически партии да замесят газовия оператор с поскъпването на природния газ у нас и срещу внушения за недостатъчен внос на азерско гориво в страната. 

От компанията напомнят, че са сертифициран независим газопреносен оператор и съгласно европейското законодателство дружеството не участва в дейности по търговия с природен газ. „Булгартрансгаз“ няма отношение към формирането на цените на природния газ за българския пазар;

От компанията съобщават още, че  “Булгартрансгаз”, в сътрудничество с гръцкия газопреносен оператор, е осигурил капацитет за пренос на газ от Гърция към България през точката Кулата-Сидирокастро още през 2017 г. Капацитетът е повишаван поетапно и от началото на 2020 г. достига над 6 млн. куб. м. дневно.

Точно по този маршрут се осъществяват доставките и на природен газ от Азербайджан в страната, които стартираха в началото на тази година. За сравнение, договорените количества от Азербайджан са в размер на 1 млрд. куб.м годишно или 2,7 млн. куб. м дневно, съобщават от газовия оператор.

"Благодарение на действията на "Булгартрансгаз" за подобряване на междусистемната свързаност и осигуряване на възможност за доставки от различни източници, през 2020 г. делът на алтернативните доставки на газ за потребление в страната е достигнал близо 25%", се казва в съобщението до медиите.

Уточмнява се още, че дейностите по пренос на природен газ се извършват в условията на прозрачност и равнопоставеност на ползвателите на газопреносната мрежа.
 От „Булгартрансгаз” заявяват, че от нормалната работа на дружеството зависят и нормалната работа и балансът на енергийната система на страната. "Ето защо призоваваме името на дружеството да не се използва за политически цели от партиите, както по време на предизборната кампания, така и след нея", призовават от оператора.