Управителният съвет на БНБ е определил осем банки като системно значими институции, съобщиха от централната банка.

Това са УниКредит Булбанк, Банка ДСК, Първа инвестиционна банка, Обединена българска банка, Пощенска банка, Райфайзенбанк България, Българската банка за развитие и Централна кооперативна банка.

Като важни банки за тях БНБ определя и ниво на буфер, който трябва да заделят при отпускане на кредити. За първите три банки той е 1%, приложим към общата стойност на рисковите експозиции. За следващите три банки е 0,75 на сто, а за последните две е 0,5%.

На практика промяна в значимите банки, които се определят от БНБ, няма промяна, същита са били е през миналата година. Заделяният от тях буфер също остава без промяна.