l Такъв е германският модел - синдикати и работодатели я определят по браншове, а там, където не са провели преговори, не може да пада под най-ниската в сектора

l 51 мерки срещу сивата икономика написа Асоциацията на индустриалния капитал

Минималната заплата да е според професията и да се договаря всяка година от социалните партньори.

Това е една от 51 мерки за борба с недекларираната заетост, които бяха предложени от Асоциацията на индустриалния капитал в България (АИКБ) на кръгла маса за доходите с участието на социалния министър Гълъб Донев.

По този начин тя няма да се определя административно от правителството, а ще има механизъм за договарянето ѝ.

След като бъдат договорени по всички браншове, за минимална заплата за страната да се определя най-ниската договорена стойност по икономическа дейност, която да важи за тези, в които няма браншови и синдикални структури.

Идеята е така да се активизира колективното трудово договаряне, да

се поощрят страните да договарят и допълнителни условия

По този начин ще отпаднат и минималните осигурителни прагове.

Вдигането на максималния осигурителен доход от 3000 на 3450 лв. ще доведе до още по-голяма несправедливост в пенсионната система, обясни председателят на АИКБ Васил Велев. Причината е, че и сега хората, които се осигуряват на 3000 лв., са ощетени. Според сметките те трябва да вземат пенсии от поне 1620 лв., но заради тавана са ограничени на 1440 лв. Това е със 180 лв. по-малко всеки месец и по този начин се нарушава основният принцип за принос към осигурителната система. Ако

максималният осигурителен доход догодина стане 3450 лв., то максималната пенсия трябва да е поне 1863 лв., а не предвиденото увеличение до 1500 лв., обясни още Велев.

За да се запази справедливостта, те предлагат да се премахне и минималната пенсия. Размерът ѝ да се определя единствено от осигурителния принос, като това ще осветли икономиката, предлагат още от АИКБ.

За хората с пенсии под прага на бедността да се предвижда добавка до линията на бедност, но през социалното подпомагане. Такава идея имаше и служебното правителство при актуализацията на бюджета, но тя отпадна заради бонуса от 120 лв. на месец.

Последните данни, с които разполагаме, ни показват, че сивият сектор у нас е 21,5%, при този размер щетите за бюджета възлизат на над 10 млрд. лв. годишно. За АИКБ е абсолютно постижима цел да работим за намаляването на сивата икономика с 5%,

което би довело до 2,5 млрд. лв. повече приходи

Преди три дни на преговорите между бъдещите партньори в управлението соченият за сигурен финансов министър в новия кабинет Асен Василев се обяви за масови проверки на плащането на заплати в брой. Според съпредседателя на ПП наказателна отговорност трябва да носят както шефът, който плаща в плик, така и счетовотиделят и самият служител. Реално и в момента парите в плик са забранени по закон,

“Явлението

“пари в плик" винаги е предизвиквало гняв у мен

заради високата социална цена, която плащаме всички, не само ощетеният работник или служител. Защото тази порочна форма на заетост лишава работниците от техните права, засяга производителността и качеството на труда, отразява се негативно върху бюджета и пенсионната система”, каза вицепремиерът и министър на труда и социалната политика Гълъб Донев.

Регулация на нови форми на заетост предлагат още от бизнеса. Една от тях е случайната заетост. Идеята е трудов договор за работа да може да се сключва между работник и един или повече работодатели за работа до един месец, като това време се признава за трудов стаж. Такава практика има в редица европейски страни като Нидерландия, Чехия, Унгария и др. При нея липсва писмен договор , а работодателят изпраща само уведомление.

Настояват и за въвеждането на по-краткосрочна заетост. Друго предложение е за споделено наемане на работници. В българското законодателство един работник може да сключи няколко трудови договора с няколко работодателя, липсва обаче възможност няколко работодатели да сключат един трудов договор с един работник, обясни изпълнителният директор на АИКБ Добрин Иванов. Предлагат и разработване на нормативни разпоредби за случайна, кратковременна заетост.

Предлага се и въвеждане на т.нар. ваучерно заплащане, като приоритетни бъдат строителство, озеленяване, дърводобив, развлекателен бизнес, рекламни дейности.

Какво си обещаха на преговорите партньорите в бъдещото правителство Преговорите за пенсиите и социалната политика продължиха над 4 часа.

Преговорите за пенсиите и социалната политика продължиха над 4 часа.

Минималната заплата да бъде поне 700 лв. догодина. После тя да се определя като процент от средната. Той обаче ще се вдига плавно, за да може да стигне 50% от средната в страната. Това се разбраха на преговорите за съставянето на правителство “Продължаваме промяната”, БСП,, “Има такъв народ” и “Демократична България”.

Минималната заплата да е 50% от средната заплата е заложено в проект на евродиректива, която ще гарантира на всички работници в ЕС справедлива и адекватна минимална заплата.

В следващите 6 месеца пък да се направи цялостен анализ на пенсионната система, за да може да се вземат най-правилните решения за реформа, гласи споразумението за пенсиите. Така ще се направят разчети може ли държавата да си позволи преизчисление на пенсиите с актуален осигурителен доход от 2018 г., както иска БСП. ИТН пък иска преизчисление на всеки 5 г. А вноската за втора пенсия, която сега е 5%, да стигне до 2035 г. 50% от общата осигуровка.

БСП обаче са против да се увеличава вноската за втора пенсия.

В споразумението бе разписано и през следващата година пенсионерите да не получават по-малко от сега. Как точно ще се случи това обаче, не бе изяснено. Тук проблемът е с добавката от 120 лв. за пенсионерите, които ще спрат от следващата година, но пък ще има преизчисление според стажа. Според Асен Василев е необходимо в НОИ да се направи индивидуално изчисление за всеки пенсионер. 

4 Запазване на бонусите от 120 лв. към пенсиите (ще се обсъжда как)

4 Преизчисляване на пенсиите (ще се изготви механизъм в следващите 6 месеца) (засяга и други комисии)

4 Политики за семейства с деца (ще се договарят в следващите 3 месеца)

4 Шефове, служители и счетоводители да влизат в затвор за укриване на осигуровки (ПП) (засяга и други)

4 Безплатни ясли и детски градини (БСП)

4 Регламент за родителските кооперативи и ваучери за майки, които работят, а децата им не са успели да влязат в детска градина. За тези, които не отговарят на нито един от критериите - ваучери или възможност детето им да е в градина, да получават процент от минималната заплата като обезщетение (ДБ)

4 Строеж на нови детски градини и ясли, но с оглед на това хората да останат по родните си места, а не да мигрират в големите градове (договорено, ще се обсъжда в детайли)

4 Премахване на ТЕЛК решенията (ИТН, ДБ) (ще се обсъжда)

4 Заплащането на социалните работници да се изравни с това на учителите (ще се обсъжда)

4 Изготвяне на механизъм за определяне на минималната заплата според размера на средната (ще се обсъжда)

4 Вдигане на добавката за нощен труд (договорено)

4 Облекчения за фирми, които наемат хора с увреждания (ще се мисли в следващите 6 месеца)

4 Въвеждане на електронни трудови книжки и регистър на трудовите правоотношения (договорено)

4 Еднократна помощ в размер на 1 минимална заплата за самоосигуряващите се лица, които не са могли да работят заради противоепидемичните мерки (договорено за бюджет 2022 г.)

4 Насърчаване на активното участие на работодателите в преквалификацията на служителите (ДБ) ( ще се обсъжда)