Всички прогнозират спад на продажбите

22,4% от мениджърите в промишленоста, т.е. повече от една пета, смятат, че продажните цени ще продължат да се увеличават и в следващите три месеца, т.е. инфлацията, която през октомври достигна 6% на годишна база, ще продължи още да се покачва. Това показва ноемврийското проучване на НСИ за бизнесклимата.

Мениджърите в областта на услугите и на търговията на дребно също смятат, че цените ще продължат да растат поне през следващите 3 месеца и това заедно с очакванията им за намалени продажби са главните причини за засилване на песимизма им. Макар че негативните очаквания не са толкова силни, колкото са били през март-април миналата година, кривата се е устремила надолу. Единствено в промишлеността има леко подобряване на бизнесконюнктурата, но това се дължи на осигуреността с нови поръчки през предишните месеци.

Строителните предприемачи също прогнозират нарастване на продажните им цени, още повече че те имат и основание за това, тъй като основните строителни материали поскъпнаха драстично през последните месеци. Строителният процес обаче е доста дълъг и засега не е ясно кога и доколко това ще даде отражение. Показателят за бизнесклимата в строителството намалява с 4,1 пункта в сравнение с предишния месец, но това донякъде има и сезонен характер, тъй като късната есен и зимата в този сектор няма особено голяма дейност.

Най-силен спад на показателя за бизнесклимата през ноември се отбелязва в сектора на търговията на дребно - с 8,4 пункта. По принцип сезонът на коледно-новогодишните покупки е много силен за този сектор и през декември оборотите на търговците са около пет пъти по-високи, отколкото през останалите месеци от годината. Инфлацията в момента обаче със сигурност ще намали тези обороти и това заедно с общата икономическа несигурност кара търговците да бъдат толкова песимистично настроени.