Продължаване на мярката за компенсация на небитовите потребители на ток на свободния пазар за декември предложи председателят на АИКБ Васил Велев.

Работодателите искат още и увеличаване на помощта до 190 лв. За октомври и ноември тя беше 110 лв., но за декември няма предвидена помощ, докато цените на тока продължават да се вдигат. Предложението беше направено по време на заседание на Съвета за тристранно сътрудничество.

АИКБ предлагат и въвеждане на праг - в резултат на компенсирането да няма цена под 150 лв.

Те искат също от 1 януари, ако КЕВР вземе ново ценово решение за оставащите 6 месеца, както се очаква, прогнозната цена да е около 300 лв., така че да е съобразена с реалността. В същото време за компенсация да се предвиди 150 лв. отрицателна такса задължение към обществото за вътрешното потребление. Освен това и двете мерки могат да се компенсират от свръхпечалбата на АЕЦ "Козлодуй", както и от Фонд "Сигурност на електроенергийната система".