Поскъпнали са и онлайн услуги, не само тези на гише

От януари тази година банкоматът стана платен. Вече почти няма банка, която да е оставила ползването му безплатно, все едно дали става дума за теглене на пари, или за плащане на битови сметки. Тези, които и досега са предлагали платени услуги от устройствата, са повишили таксите, показа проверка на “24 часа”.

От 5 януари УниКредит Булбанк е вдигнала таксата за теглене от банкомат от 30 ст. на 0,16% от сумата. Ако устройството е на друга банка, става 0,20%, но не по-малко от досегашните 1,50 лв.  Нови, по-високи такси, има и за справка през банкомат за салдото по банкова карта - от 50 ст. на 1 лев.

20 стотинки струва вече внасяне на пари по дебитни и кредитни карти чрез банкомат, ако картите са на Банка ДСК.

От 1 януари

пенсионерите

вече не теглят

пенсиите си

безплатно,

защото банката събира и от тях стандартната такса за теглене от банкомат, която е 0,15% от сумата, но не по-малко от 30 ст. От 1 януари внасянето на пари в брой чрез банкомат на ДСК вече струва 0,20 лв. за граждани и 0,10% за бизнес клиенти.

От февруари т.г. ще поскъпне и ползването на дебитна карта на ПИБ. При всяко теглене на по-големи суми от банкомат на банката ще се начисляват 0,1%, но не по-малко от сегашните 0,30 лв. При теглене от устройство на друга банка таксата ще е 0,2%, но не по-малко от сегашните 1,50 лв. Справка за наличност по картата ще струва 0,50 лв.

От 26 януари ЦКБ повишава таксата за теглене от банкомат на друга банка от 1,30 лв. на 1,50 лв., като това важи за граждани и за бизнес клиенти.

По-скъпи са и повечето други услуги, които банките предлагат. УниКредит Булбанк например вече преиздава пинкод на дебитните карти срещу 5 вместо срещу 3 лв. А който използва картите на трезора в онлайн системата ePay.bg вече ще плаща 50 ст. вместо 20 ст. Вдигнати са и такси за внасяне и теглене на пари на гише в офис на банката. За теглене на суми до 2000 лв. се искат не 6 лв., а 0,5% от сумата, но не по-малко от 6 лв.

Таксата за внасяне на пари по лична сметка в евро в банката пък нараства от 0,5 евро на 1 евро. За преводи на левове между две сметки на клиент, както и към сметка на друг клиент, таксата нараства от 5 лв. на 6 лв., ако нареждането за превода е направено в офис. Ако нареждането е онлайн, цената е 1,20 лв. при 1 лев досега. Плащането на битови сметки също е поскъпнало – при директен дебит се дължат 3 лв., а не 2 лв. и 6 лв., ако преводът е към друга банка вместо 5 лв. От 4 януари ЦКБ въведе нова месечна такса за обслужване на разплащателна сметка на граждани без дебитна карта към нея. Таксата става 3,80 лв. при 3,50 лв. досега. Обслужването на спестовни сметки вече струва 2 лв. вместо 1,50 лв.

Почти всички банки

вече работят

като трезори

за съхранение на

по-големи суми

в тях под формата на депозити. Първоначалните тавани от 400 хил. лв. са свалени на 200 хил. лв. от повечето. От 5 януари 2022 г. годишната такса става 0,7% върху превишението над 200 хил. лв. в УниКредит, Банка ДСК, Райфайзенбанк. От 1 март ЦКБ е обявила, че ще събира 0,8% върху суми над 200 хил. лв.

Преводите на пари също са поскъпнали - от една в друга сметка на УниКредит ще струва вече не 5, а 6 лв. Ако се превеждат към друга банка, услугата се вдига от 5 на 6 лв. за суми до 100 000 лв. и от 20 на 22 лв. за по-големи. 

Електронните преводи ще поскъпнат от 1 на 1,20 лв. Ако се теглят пари в брой от ПОС в офис на Банка ДСК с карти на други банки, това ще струва 4% от сумата, но не по-малко от 20 лв. ЦКБ ще иска 3,80 лв. месечно за обслужване на сметка без дебитна карта, а за спестовна сметка – 2 лв. вместо досегашните 1,50 лв. Клиентите на банката ще плащат повече и за теглене на суми в брой от сметка. За суми до 2000 лв. таксата се вдига с 0,50 лева и става 4 лв. За над 2000 лева тя ще е 0,5% от сумата, като до момента е 0,45%. От началото на февруари ще поскъпне и откриването на банкова сметка в офис на ПИБ - от 2,50 лв. до 5 лв. “Алианц България” също е с нови тарифи за обслужване на разплащателна сметка без дебитна карта към нея – вместо 2,20 се събират 4 лв. на месец. Доскоро безплатно, внасянето на пари на гише  вече струва 1 лв., ако сумата е до 3000 лв. Тегленето на каса се вдига от 3 на 4,50 лева.