Все повече граждани подкрепят въвеждането на европейски цифров портфейл с всички лични документи в дигитален вид

Криптовалутите може да са добра идея, но от екологична гледна точка те са неустойчив кошмар. От морална гледна точка не е оправдано количествата електроенергия и ресурси да се разхищават при копаенето на биткойни. До момента криптовалутите служат само на спекуланти и престъпници. Те не носят никаква полза за обществото. За да се намали търсенето и вредата за околната среда, причинена от тяхното производство, Европейският съюз следва да забрани търговията и собствеността върху криптовалутите.”

За това настоява Роберт Холбах в предложението си, отправено на платформата на Конференцията за бъдещето на Европа през април м.г.

“Според доклад копаенето на биткойни

консумира толкова ток,

колкото цяла Швеция

В допълнение към високото потребление на електроенергия за безсмислени изчисления се използват безсмислени компоненти, за да може мрежата да работи. Това доведе до експанзия на цените на видеокартите и другите необходими компоненти”, добавя Барнхард Сумсер, който също се застъпва за забрана на криптовалутите.

Темата за дигиталните пари е гореща и събира коренно противоположни мнения. Други участници отправят искания правителствата да приемат криптовалути в полза на и за развитие на цифрово и икономически активно общество. В допълнение няколко идеи се застъпват за въвеждането на цифрово евро като сигурен и удобен начин на плащане. Подчертава се, че така предприятията ще си спестят настоящите 3%, които банките таксуват за трансакциите от доставчиците на карти, и би позволило на тези, които нямат банкова сметка, да получат достъп до начин за сигурно съхранение на пари.

Темата “Цифрова трансформация” е генерирала 552 идеи, 976 коментара и 217 прояви, което прави общо 1745 мнения. Идеите варират от по-абстрактни предложения по теми като устойчивост и дълготрайност до по-конкретни предложения относно цифровото образование, цифровото здравеопазване и цифровото гласуване. Участниците по тази тема изтъкват и някои предизвикателства, свързани с цифровата трансформация, като например етични съображения, недостатъци на Общия регламент относно защитата на данните и киберзаплахи.

Акцентира се върху стратегическата независимост на Европа по отношение на хардуера, софтуера и платформите на социални медии, като има няколко призива за осигуряване на устойчивост и надеждност на софтуера.

В представените идеи в рамките на тази тема се предлага набор от специфични технологични и цифрови инструменти за европейските граждани. В много идеи се обсъжда създаването на цифрово гражданство с идеи за установяване на самоличността чрез електронна идентификация в цяла Европа. По същия начин участниците предлагат европейски цифров портфейл, чрез който

да се заместят всички хартиени

документи с електронни

Предложение за леснодостъпна база данни с всичките ни лични документи и набор от услуги, които ще ползваме с дигиталната си самоличност, направи Европейската комисия още през юни 2021 г. Европейският цифров портфейл ще е под формата на приложение на телефона и се очаква да заработи след около година. Разпространението на софтуера ще е безплатно и ще изисква верификация на самоличността с разнообразни смартметоди. Сред тях е сканиране на ретината или пръстов отпечатък.

Идеята на ЕК е дигиталният портфейл да има две основни функции. Едната е да осигурява лесен и безопасен достъп до сайтовете на правителства и агенции, в които дигитално да докажем самоличността си и да се възползваме от електронни услуги като плащане на данъци или комунални сметки. Освен това електронният портфейл ще служи като хранилище, където потребителите ще могат да съхраняват официални документи като шофьорска книжка, медицински рецепти или дипломи за завършено образование.