Министърът на транспорта Николай Събев  публикува в профила си във фейсбук, съобщение, че  подопечното му ведомство, започва  пазарни консултации за закупуването на нови влакове и оборудване по плана за възстановяване и устойчивост.

"Все по напред. Вървим напред уверено", написа той.

Ще се поръчват 42 електрически влака, 20 пуш-пул влакови състава, 18 маневрени локомотиви и 108 комплекта ETCS бордово оборудване. Средствата са осигурени от Националния план за възстановяване и устойчивост, а общия размер на инвестицията е над 1 млрд. лева.

Министерството кани всички заинтересовани страни да предоставят своите предложения в срок до 16 юни.

Пазарните консултации са разделени в 5 покани и са публикувани в Централизираната автоматизирана информационна система „Електронни обществени поръчки“ на следните линкове:

1. Доставка и поддръжка на минимум 7 бр. двуетажни електрически мотрисни влака.

2. Доставка и поддръжка на минимум 35 бр. едноетажни електрически мотрисни влака.

3. Доставка и поддръжка на минимум 108 комплекта ETCS бордово оборудване за железопътен тягов подвижен състав.

4. Доставка и поддръжка на минимум 20 бр. пуш-пул влакови състава. 

5. Доставка и поддръжка на минимум 18 бр. електрически батерийни маневрени локомотиви.