Въпреки че България е страна, в която сравнително голям процент от хората имат собствено жилище, в Европа има цели 6 държави, в които този процент е по-висок. Най-много - 96,1% от населението, притежава собствено жилище в Румъния, следвана от Словакия, Хърватия, Унгария, Литва и Полша. В България 84,3% от хората живеят в жилище, на което са собственици.

Класацията е направена от Compare the Market Australia и от нея излиза, че в другия край на това подреждане са богатите страни-членки на ЕС, като Германия, Дания, Австрия, Люксембург и Франция. В Германия например съвсем малко над половината от хората обитават собствено жилище - едва 50,4%. В Австрия са 55,3%.

В класацията много ясно си личи съотношението между средната цена на квадратен метър и процента на собственост - колкото по-висока е цената, толкова по-малко хора могат да си позволят да си купят собствено жилище.

Например в Дания средната цена на квадратен метър в момента е към 4900 евро, докато в Румъния, която е с най-голям процент собствени жилища, средната цена е 1264 евро на квадратен метър.

България е нещо като изключение от това правило, тъй като най-евтините жилища във всички изследвани държави са именно в България - 932 евро на квадратен метър, а страната ни не е с най-голям процент собствени жилища.

Другата връзка, която може да се забележи, е със средната стойност на наемите. Колкото по-високи са наемите, толкова по-малко хора притежават собствено жилище и плащат наем независимо от високия разход. Например в Люксембург, Нидерландия и Норвегия средният наем е най-висок в Европа и там процентът на хората, които не си купуват жилища, е сред най-високите. Обяснението е, че повечето хора се примиряват с високия разход за наем, тъй като не могат да заделят пари за вноски по ипотечен кредит. Другото обяснение е, че в тези страни има много по-развит наемен пазар, специални закони, които защитават правата на наемателите, а в някои държави като Германия например има и твърде високи такси за прехвърляне на собственост. В Австрия пък има много развит пазар на социални жилища.