Ресурсът от 1,4 млрд. лв. ще се раздели на две - за  малки и за големи блокове

За да се избегнат междусъседски войни, специално за санирането се създава ново правило - сдружение на собствениците ще може да се регистрира и само при 50% плюс един глас от всички собственици на апартаменти в една жилищна сграда и не е нужно да се съберат 67%. Това заяви в Плевен зам.-министърката на регионалното развитие и благоустройството Деляна Иванова.

Тази промяна в правилата се прави специално за санирането със средства от плана за възстановяване и устойчивост. В него за повишаване на енергийната ефективност на жилищния фонд са заделени 1,4 млрд. лв. Всеки момент ведомството ще пусне подробни правила за кандидатстване, тъй като от 1 юли програмата трябва да започне.

Вече окончателно е решено, че кандидатстването на първо време ще бъде директно в МРРБ. От своя страна ведомството ще избере чрез обществени поръчки по една фирма за всеки от шестте района за планиране, която да движи процеса.

Ресурсът от 1,4 млрд. лв. ще бъде разделен на две - за малки и за големи блокове, за да се поправи несправедливост от предишната национална програма за повишаване на енергийната ефективност на жилищата, каза Иванова. По програмата, стартирала през 2016 г. с 2 млрд. лв., се допускаха само блокове с над 36 апартамента и се предпочитаха предимно огромни блокове.

Сега парите ще бъдат предварително разделени на две, като в едната група ще кандидатстват сгради с 3 до 36 апартамента, а в другата - тези с над 36 жилища. Не е ясно все още в какво съотношение ще бъдат разделени парите.

Всички сдружения на собствениците, които подадат документи за саниране до края на март 2023 г., ще  ползват 100% грант за изпълнение на мерките за енергийна ефективност. За сдруженията, които се включат между март и декември 2023 г., безвъзмездната помощ ще е 80%, като останалият ресурс от 20% трябва да се осигури от собствениците, каза Иванова в Плевен.

На практика обаче има към 3 хиляди жилищни блока, които могат още от 1 юли да кандидатстват за програмата, тъй като вече са учредили сдружения заради предишната програма, но парите не стигнаха за всички. Учредяването на сдружение отнема минимум 1 месец.

Условието за самоучастие за останалите е изискване на Европейската комисия. “Предвидени са финансови инструменти за подпомагане на сдруженията, които имат проблем с осигуряването на собствен ресурс както за самоучастие в програмата, така и за изготвянето на технически паспорт и енергийно обследване”, информира Иванова.