Близо 3,8 млрд. лв. ще бъдат инвестирани в развитието на транспортната система на страната. Средствата са заложени в проекта на Програма „Транспортна свързаност“ 2021 -2027 г., който беше одобрен от правителството. Програмата ще има решаваща роля за завършването на едни от най-големите и стратегически транспортни проекти у нас. Финансирането се осигурява от Европейския фонд за регионално развитие, Кохезионния фонд и държавния бюджет, съобщиха от пресцентъра на Министерски съвет. 

Сред проектите, заложени в програмата, са завършването на жп линиите Елин Пелин - Костенец, Волуяк - Драгоман, както и модернизация на отсечката София-Перник-Радомир.

В пътния сектор се предвижда довършването на АМ „Струма”, изграждането на АМ „Русе - Велико Търново” и на тунела под „Шипка”, който ще осигури бърза връзка между Централна северна и южна България. Програмата продължава инвестициите за подобряване на условията за корабоплаване по цялото протежение на Дунав, включително осигуряване на високо ниво на информационно и навигационно обслужване.

 ПТС 2021-2027 осигурява средства за зарядна инфраструктура за алтернативни горива по републиканската пътна мрежа и в пристанищата. С това ще се насърчи поетапното изтегляне от употреба на високоемисионните автомобили и замяната им с електромобили, както и намаляване на замърсяването от корабоплаването.

След одобрението на Програмата от правителството, предстои тя да бъде изпратена на Европейската комисия за окончателно разглеждане и одобрение.

Вижте какво още реши Министерският съвет днес.