Производството на енергийни продукти нараства през май спрямо април 2022 г. при твърдите горива със 7,8 на сто до 2 790 хил. т. Ръст има и при пропан-бутанови смеси - с 28,6 на сто до 9 хил. т; безоловен бензин - с 15,9 на сто до 160 хил. т; дизелово гориво - с 25,3 на сто до 297 хил. т. Това съобщи Националният статистически институт (НСИ), предаде БТА.

Намалява производството на електроенергия - с 12 на сто до 3 624 ГВтч. Производството на природен газ остава без изменение.

През май 2022 г. спрямо същия месец на предходната година нараства производството на твърди горива - с 16,6 на сто; пропан-бутанови смеси - с 50 на сто; безоловен бензин - с 33,3 на сто; дизелово гориво - с 20,7 на сто; електроенергия - с 8,4 на сто. Производството на природен газ остава без изменение.

През май 2022 г. спрямо април 2022 г. нарастват доставките на твърди горива - със 7,8 на сто до 2 836 хил. т; безоловен бензин - с 41,9 на сто до 44 хил. т; дизелово гориво - с 4,2 на сто до 200 хил. т. Намаляват доставките на природен газ - с 1 на сто до 200 млн. куб. м; електроенергия - с 6,7 на сто до 2 457 ГВтч. Доставките на пропан-бутанови смеси остават без изменение.

През май 2022 г. спрямо същия месец на предходната година нарастват доставките на твърди горива - с 16,8 на сто; пропан-бутанови смеси - с 3 на сто; безоловен бензин - с 29,4 на сто; дизелово гориво - с 4,7 на сто; електроенергия - с 1,9 на сто. Намаляват доставките на природен газ - с 14,5 на сто.