Европейската комисия публикува на официалния си сайт имената на арбитрите, които ще използва по двустранни спорове, породени или отнасящи се до търговските споразумения от най-ново поколение между Европейския съюз (ЕС) и трети страни, най-значимите от които са с Япония, Сингапур, Виетнам, Канада и Великобритания.

Единственият българин в списъка е докторът по международно право Ивайло Дерменджиев, специалист в сферата на международния търговски арбитраж и председател на Висшия адвокатски съвет. Член е на Лондонския арбитраж и на Международния арбитражен съд по спорта в Лозана.

Дерменджиев е и сред деветимата, които ще работят специално по споровете с Великобритания. Другите са Джилиън Кейхил (Ирландия), Наел Бъни (Англия), Стефания Ди Микеле (Италия), Лито Докуполу (Гърция), Лука Радикати ди Брозоло (Италия), Стефан Раес (Белгия), Джоузеф Ричърдсън (Ирландия) и Маркус Солберг (Швеция).

Процесът по селекцията на арбитрите продължи повече от година, а специална комисия от членове, избрани от Европейския Парламент, Европейската Комисия, Съвета на ЕС и Великобритния отся най-подходящите кандидати.

Търговското споразумение с Великобритания на ЕС предвижда двустепенен механизъм за решаване на спорове, възникнали при и по повод неговото тълкуване и изпълнение – писмени консултации и междудържавен арбитраж по изрично разписани в приложения към споразумението правила. Всеки решаващ орган се състои от трима арбитри – по един, посочен от всяка страна, и председател, избран от отделен списък, който не е гражданин нито на ЕС, нито на Обединеното кралство. Арбитрите постановяват междинно решение в рамките на 100 дни от началото на арбитражното производство, след което всяка от страните има 14 дни за въпроси и възражения. Решаващият състав постановява окончателно решение по спора най-късно 160 дни след започване на производството. За сравнение, средната продължителност на арбитражните производства по търговски спорове пред различни международни арбитражни институции е около две години. Решението на състава е окончателно и обвързващо за страните. Освен решение по конкретния спор, арбитрите ще имат и възможността да прилагат допълнителни санкции на нарушителите.

Само месеци след влизането в сила на Споразумението за търговия и сътрудничество между ЕС и Обединеното кралство, страните бяха изправени пред първия по рода си двустранен спор. В следствие на рибарския инцидент между Франция и Обединеното кралство през май 2021 г., когато Франция се оплака, че британските власти бавят издаването на разрешителни на френски рибари, намиращи се в непосредствена близост до британския остров Джърси и от своя страна заплаши, като ответна мярка, да прекъсне електрическото захранване на острова, ЕС и Обединеното кралство си размениха взаимни заплахи за задействане договорния механизъм за решаване на спорове и по-специално започването на арбитражно производство.

От 2019 г. насам, ЕС е стартирал четири двустранни арбитражни производства по подобни споразумения за търговия и сътрудничество, а именно срещу Южна Корея, Украйна, Южноафриканския митнически съюз и Алжир. В тази връзка, представители на ЕС уверяват, че, за да гарантират лоялна конкуренция между страните в контекста на Брекзит, ще бъдат особено бдителни и безкомпромисни пред евентуални нарушения на споразумението от страна на Великобритания. Интересно е да се отбележи, че освен предявяването на претенции за материални вреди в неограничено големи размери, страните по това арбитражно производство могат да приемат ответни мерки, включително частично или цялостно спиране изпълнението или прекратяване на споразумението.