Автомобилните филтри играят съществена роля за удължаването на живота на превозното средство, тъй като предпазват различните негови компоненти от преждевременно износване. 

Затова е добре да сте запознати с техните видове, функции, поддръжка, местоположение в автомобила и разбира се, с периода, в който трябва да се сменят.

Основни видове автомобилни филтри

Всяко едно превозно средство има четири основни защитни филтъра - въздушен филтър на двигателя, филтър на купето, маслен филтър и горивен филтър.

Въздушен филтър на двигателя

Този филтър е един от най-важните, затова започваме с него. Той е част от всмукателната система на двигателя, “работи” директно с него и го предпазва от навлизането на мръсотия, прах и други вредни частици, които се намират във въздуха и които биха могли да причинят повреда на компонентите му или да съкратят живота му.

Въздушният филтър се намира зад въздухозаборника в двигателния отсек, сменя се много лесно, а периода за неговата смяна, препоръчван от голяма част от производителите е на всеки изминати 20 000 км.

Филтър на купето

Този вид филтър, наричан още “поленов” е предназначен за филтриране на въздуха, който навлиза в купето, след като е засмукан отвън от вентилационната или климатичната система на колата.

Казано иначе, той оказва пряко въздействие върху качеството на въздуха, който дишате, докато сте в автомобила.

Въздушния филтър на купето може да се намира както под капака, така и зад жабката или под таблото, което го прави малко по-труден за смяна в сравнение с въздушния филтър на двигателя.

Маслен филтър

Моторното масло смазва всички движещи се елементи, които се намират вътре в двигателя и помага за регулиране на работните му температури.

За да може обаче да върши работата си ефективно, маслото трябва да остане колкото се може по-дълго време чисто и без никакви примеси или частици, които биха могли да повлияят негативно на работата на компонентите на автомобилния двигател. 

И точно тук се “намесва” масления филтър, който предпазва маслото от отломки, мръсотия, метални частици и други замърсявания.

Казано по друг начин, масления филтър може да ви гарантира както гладка работа, така и по-дълъг пробег и по-дълъг живот на ДВГ.

Масленият филтър обикновено се сменя заедно със смяната на моторното масло и е важна част от поддръжката на всеки автомобил.

Горивен филтър

Този вид филтри служат за пречистване на горивото, което трябва да достигна до двигателя, за да може той да работи.

В зависимост от това дали превозното средство е на бензин или на дизел, горивните филтри се делят на филтри за бензинови автомобили и на филтри за дизелови.

Горивните филтри за дизели се различават от тези за МПС на бензин основно по това, че служат за улавяне и отстраняване на водата от дизеловото гориво.

Този вид филтри са много важни за правилното подаване на горивото и съответно за работата на двигателя, затова е силно препоръчително да се сменят на време.

Кога се сменят филтрите на автомобила?

Смяната на автомобилните филтри е добре да се извършва както според препоръките на производителя, така и като се вземат под внимание условията на шофиране.

И все пак, ако трябва да дадем някакви насоки, средно интервалите за смяна са както следва:

- Въздушни филтри за двигателя - на всеки 20 000 км (както споменахме малко по-горе в материала)

- Филтри на купето - 15 000 - 20 000 км (ако се шофира основно в града) и след 6000 - 7000 (ако се шофира основно в райони със силно песъчливи зони)

- Маслен филтър - на всеки 12 месеца или на изминати 10 000 - 15 000 км (смяната на филтъра както отбелязахме се извършва заедно със смяната на маслото)

- Горивни филтри - на всеки 45 000 - 55 000 км