През следващата седмица България ще изпрати за финално одобрение новата Програма "Конкурентоспособност и иновации в предприятията". Нейният бюджет е за 3 млрд. лв. Програмата е продължение на ОП "Иновации и конкурентоспособност" и ще се изпълнява от Министерството на иновациите и растежа, съобщават от ведомството.

Акцент в нея е подкрепата за микро, малките и средни предприятия. Ще бъдат подпомогнати високотехнологични стартиращи компании, както и такива в различни етапи на развитието си. Ще се стимулират партньорства между МСП и големи дружества за разработване и внедряване на нови технологии и иновации, посочват от ведомството.

Бизнесът ще може да използва както безвъзмездна помощ, така и финансови инструменти. Съотношението на двата вида финансиране по програмата е почти 50:50. За първи път ще бъде използвана и комбинирана форма с финансов инструмент и грант. Такава ще бъде прилагана например по специфичната цел "Насърчаване на енергийната ефективност и намаляване на емисиите парникови газове". По нея всички размери предприятия ще могат да подобрят енергийната си ефективност след направен енергиен одит и да станат по-енергийно независими.

Основните приоритети на програмата са два - "Иновации и растеж" и "Кръгова икономика". Инвестициите от първия ще са насочени към научни изследвания и развойна дейност в предприятията, увеличаване на експортния потенциал, създаване на нови или развитие на фирми от по-високотехнологичните сектори на промишлеността, защита на патенти, индустриална собственост и др. Ще се насърчава дигитализацията на предприятията, повишаването на киберсигурността, поверителността на данните в малките и средни предприятия и на уменията на персонала за работа с технологиите от Индустрия 4.0. Ще бъде подкрепена модернизацията на семейните предприятия и тези от творческите индустрии и занаятите.

Освен за по-голяма енергийната самостоятелност на фирмите, във втория приоритет - "Кръгова икономика", е предвидено финансиране за по-ефективно използване на ресурсите, разработването на нови зелени поточни линии, повишаване на употребата на странични продукти и вторични суровини, подобряване на рециклирането, намаляване на опасните вещества, на отпадъците и др.