Бившият енергиен министър Александър Николов е продал през миналата година два апартамента в София, единият е 42 квадрата, другия - 112. Цените на сделките за първия са 149 621 лв., а за втория - 312 932 лв. Това става ясно от декларацията му за имущество и интереси, подадена в КП КОНПИ. Тя е от 1 януари до 31 декември 2021 г. и засяга само 18 дни, в които е на власт кабинетът "Петков".

Николов няма кола, има влог в банка от 45 098 лв., дал е заем на "Булсан груп" от 330 000 лв.
Има жилищен кредит в евро, равностоен на 172 416 лв.
Пртежава 250 дяла от "Сити Кепитъл", равностоен на 2500 лв., придобити от реституция.
Доходите му за миналата година са от заплата преди да е министър от 94 440 лв., за 18-е дни начело на енергетиката е получил 3586 лв., 123 433 лв. са от прехвърляне на имущество.