Във връзка с постъпили запитвания от страна на заинтересовани страни с един месец - до 16 септември, се удължава срокът за представяне на становища по предложените общи, приоритетни, специфични и подробни природозащитни цели за двете защитени зони в района на Кресненското дефиле.

Това съобщава Министерството на околната среда. Изготвянето на тези специфични цели се бави вече години и в момента е основното нещо, което спъва изграждането на магистрала "Струма" през Кресненското дефиле. Проблемът е посочен и от Европейската комисия в писмо до България.

Това писмо беше разчетено от бившия екоминистър Борислав Сандов по различен начин, а именно, че ЕК иска от нас изготвяне на нов ОВОС за "Струма", заради което със свое решение Сандов прекрати изграждането на спорната отсечка от магистралата. Междувременно обаче вчера стана ясно, че са постъпили две жалби - от АПИ и от "Асоциацията на пострадалите от катастрофи", които блокират решението на Сандов. 

Разработените специфични и подробни природозащитни цели за двете защитени зони могат да бъдат изтеглени тук - https://www.moew.government.bg/bg/priroda/proekti/drugi-proekti/ .

В изпълнение на Препоръка 212 (2021) на Постоянния комитет на Бернската конвенция целите бяха разгледани в сформирана със Заповед на министъра на околната среда и водите работна група, в която участие взеха представители на научни институти на БАН, университети, Националният природонаучен музей и на неправителствени организации, вносители на предложенията за защитените зони. Постоянни наблюдатели на процеса бяха представители на Европейската комисия и Агенция „Пътна инфраструктура“. Всички проведени заседания бяха публични и на интернет страницата на Министерството на околната среда и водите са публикувани видео-записи от заседанията на адрес https://www.moew.government.bg/bg/prescentur/aktualno/ , посочват от министерството.

Пълният текст на публикуваните за обществен достъп общи, приоритетни, специфични и подробни природозащитни цели за двете защитени зони, приети като проект от работната група, както и протокола от проведено на 20.06.2022 г. заседание за тяхното приемане, са достъпни на https://www.moew.government.bg/bg/obstestveni-obsujdaniya-na-razraboteni-obsti-prioritetni-specifichni-i-podrobni-prirodozastitni-celi-na-nivo-zastitena-zona-za-zastitena-zona-bg0000366-kresna-ilindenci-i-zastitena-zona-bg0002003-kresna/