Захранването на будки с ток ще става с разрешение за строеж

Изградените съоръжения по магистрала “Хемус”, за които не е издавано строително разрешително и няма готов проект, ще бъдат узаконени със специална поправка на Закона за устройство на територията (ЗУТ).

Проектът за промени е пуснат за обществено обсъждане от служебния министър на регионалното развитие Иван Шишков с цел да се вкара в новия парламент веднага след неговото съставяне.

Същността на промените сега е, че вече построени елементи на техническата инфраструктура, за които не е имало издадени строителни книжа, стават “търпими” по смисъла на закона и не е нужно да се разрушават.

Поправката се прави с цел започнали вече строителни дейности по новите лотове на магистрала “Хемус” да не се окажат извън закона. Още през 2019-2020 г. по участъците между четвъртия и шестия лот бяха направени диги, насипи, временни пътища и други. За тях обаче се оказа, че нямало утвърдени проекти, нито са издадени разрешения за строителство.

С други промени прокарването на ток и други свързвания дори на временни преместваеми обекти ще става с разрешително за строеж. Това се прави, за да се предотвратят случаи като този от 2019 г., когато токов удар уби 15-годишно дете в центъра на София. Проблемът е, че по сегашния закон захранването с електричество на временни обекти не е свързано с никакви разрешения.

Друга част от промените облекчава разрешителния режим - за сгради, които тепърва ще се строят и имат до 3 жилища, както и за вили, няма да има изискване отпадните води да се заустват и пречистват.

Това обаче ще важи за всички останали жилищни сгради в населени места и селищни образувания без канализация. В момента у нас те масово се заустват в септични ями.

Дават се и 5 г. срок за обезщетяване на хората, чиито парцели са попаднали в обхвата на площи за озеленяване по новоприетите общи устройствени планове. Ако общината не предприеме отчуждаване, собственикът ще има правото да атакува съответния устройствен план  и да промени статута на парцела.