11 са отворените технически оферти в обществената поръчка за избор на изпълнител за изработването на идеен и технически проект за изграждането на автомагистрала „Гюешево - Дупница“, съобщиха от пътната агенция. Отварянето е станало днес следобед. 

Очаква се магситралата да е около 62 км. Трасето ще осигури връзка между Трансевропейски транспортен коридор „Ориент/Източно-Средиземноморски“, по който е АМ „Струма“, и границата с Република Северна Македония. Участъкът е част от основната ТЕN-Т мрежа. Очаква се магистралата да бъде около 62 км.

Отворените оферти са на:
• „АЛВЕ КОНСУЛТ“ ЕООД;
• ДЗЗД „Трансконсулт-Енергопроект”;
• „ПЪТПРОЕКТ 2000“ ООД;
• „ИНСТИТУТ ПО ТРАНСПОРТНА ИНФРАСТРУКТУРА“ ООД;
• „ПЪТПРОЕКТ“ ЕООД;
• Обединение “Ий Кей Джей – Виа – Ей Джей” ДЗЗД;
• Обединение „ИКюИнфра“;
• ДЗЗД „ТРАФИК ХОЛДИНГ ВАРНА“;
• „Евро Проект 2022“ ДЗЗД;
• „ИНЖКОНСУЛТПРОЕКТ“ ООД;
• „ВИА-ПЛАН“ ЕООД.

Изграждането на новата пътна артерия с магистрален габарит, дублираща част от републиканските пътища I-6 Гюешево – Кюстендил и II-62 Кюстендил – Дупница ще осигури бърз, комфортен и безопасен превоз на хора и товари, както и директна връзка при гр. Дупница с АМ „Струма“ и цялата автомагистрална мрежа.

С изпълнението на обществената поръчка във фаза идеен проект ще бъдат разгледани вариантни решения за реализиране на трасето между граничен пункт „Гюешево“ и АМ „Струма“, с проектна скорост 120 км/ч и габарит Г27, след което ще се пристъпи към провеждане на съответните екологични процедури.

След произнасянето на компетентния орган по околна среда ще може да се премине към разработването на техническия проект за одобреното трасе, включително и проект за Подробен устройствен план.

Прогнозната стойност за изпълнение на обществената поръчка за проектиране е 3,1 млн. лв. без ДДС, а средствата са от бюджета на АПИ. Срокът за изработване на проекта е 150 календарни дни от датата на сключване на договора и включва само времето за проектиране.