До края на 2023 година трябва да бъде изградена системата за управление на обществения транспорт (СУОТ) по проект „Развитие на интегрирана система на градския транспорт в Добрич“, каза заместник-кметът по икономическо развитие и европейски фондове Росица Йорданова на публично представяне на отчета за тригодишното управление от мандат 2019 – 2023 г. на кмета и неговия екип.

По думите ѝ уеб-базирана платформа ще дава в реално време информация на гражданите кой автобус къде се намира, с колко време закъснява и кога ще пристигне, а на спирките ще бъдат монтирани електронни информационни табла с гласово осведомяване.

В същия срок по проекта трябва да бъде изградена и интелигентната транспортна система (ИТС), която ще регулира светофарните уредби по кръстовищата с цел по-добра пропускливост и осигуряване предимство на превозните средства на градския транспорт.

През февруари общината представи четири нови електробуса Karsan, две зарядни станции за тях и силов трансформатор, закупени по проекта, чиято основна цел е ограничаване вредните въздействия върху околната среда, повишаване качеството на живот в областния град чрез подобряване условията за движение, повишаване ефективността на обществения транспорт и надграждане възможностите за алтернативни форми на придвижване - предаде БТА.