Остават да се положи резервен оптичен кабел, път до газоизмервателната станция и противоерозионни мерки по трасето на интерконектора

Ръководството на ICGB, компанията, която е оператор на газопровода с Гърция,  се срещна с регионалния министър Иван Шишков и представители на строителната фирма AVAX за довършителните дейности по интерконектора с Гърция, съобщиха от компанията.

Довършителните дейности по междусистемната газова връзка Гърция – България са в процес на изпълнение и ICGB очаква те да бъдат реализирани в декларираните от строителя срокове и в съответствие с техническия проект.

Гръцката строителна фирма AVAX отговаря за изпълнението на три основни дейности, обособени в отделни етапи след одобрение от страна на МРРБ. Те не са пряко свързани с търговската експлоатация на газопровода, но остават част от договора на строителя с независимия преносен оператор ICGB и следва да бъдат изпълнени в съответствие с изискванията на възложителя и спрямо одобрения технически проект.

По време на среща между мениджмънта на ICGB, изпълнителя на строителния договор, ръководството на МРРБ, представители на строителния надзор и на проектанта беше отбелязано, че основните дейности са в три направления - завършване на резервен оптичен кабел с поставяне на съответната маркировка и зариване на шахти, изграждане на част от път за достъп към газоизмервателната станция при Стара Загора и изпълнение на противоерозионни мерки по трасето на интерконектора.

„За нас е от изключително значение тези етапи да бъдат завършени от строителя качествено и спрямо изискванията по документация. Срещаме готовност от МРРБ за съдействие оставащите довършителни дейности да се изпълнят в оптимални срокове и по начин, който отговаря изцяло на българското законодателство. Диалогът продължава и през следващата седмица ще имаме повторна среща, след която очакваме да чуем конкретни решения и срокове от строителя“, заявиха след срещата изпълнителните директори на ICGB Теодора Георгиева и Георгиос Сатлас.
По думите им полагането на резервния оптичен кабел е в напреднал етап и се очаква да бъде финализирано и документално през януари. Мениджмънтът на ICGB изтъкна и важността на това изпълнението на противоериозионните мерки по трасето да стартира възможно най-бързо, за да може при мека зима работата да не спира и да бъде завършена по-скоро. На последваща среща с екипа на МРРБ ще се обсъжда как точно да бъде изпълнено това, за да може подходът да отговаря изцяло на законодателството и да е приложим и ефективен спрямо специфичните условия в България.