Относно твърдението, че за последните 18 месеца ББР е изразходвала още 560 000 лв. за адвокати и консултанти, бихме искали да уточним, че това са разходи за проблемен кредит, отпуснат в предишен период. За него се водеха дела в чужбина, които приключиха положително за банката.

Това заявяват от Българската банка за развитие в свое становище в отговор на обвиненията от ГЕРБ, които те отправиха на пресконференция вчера. 

На нея Бойко Борисов призова за проверка как се е управлявала банката по времето на "Продължаваме промяната". Формален повод е искането на тогавашния управителен съвет за емитиране на облигация от 1 млрд. лв., което така и не се случи, но пък са платени 1,5 млн. лв. за консултанти. Отделно ББР била платила още 560 хил. лв. за становища, консултанти и адвокатски услуги.

От ББР припомнят, че след смяната на Управителния съвет на Българската банка за развитие през лятото на 2021 г. бе предприет курс към нейното преструктуриране и оптимизация във всички направления. Част от тази промяна бе стратегията за оптимизация на пасива на ББР.

През 2021 г. банката стартира процедура по емитиране на корпоративна, необезпечена облигация с номинал до 500 млн. евро на международните капиталови пазари. Емисията бе планирана с падеж до 7 години при фиксирана доходност.

Предвидена бе замяна на дълг с плаващ лихвен процент с фиксиран такъв. При очакваното бъдещо повишение на лихвените проценти това би донесло допълнителни финансови ползи за ББР, както и заздравяване на матуритетната структура. Освободеният финансов ресурс и по-евтиното ново финансиране позволяват на банката да подобри допълнително условията си за кредитиране на малкия и средния бизнес.

Нова облигационна емисия би имала и репутационен ефект за ББР, който да отвори възможността за емитиране в бъдеще на т. нар. „зелени облигации“ или на други облигационни емисии.

Съгласно българското законодателство за стартиране на процеса не се изисква решение на принципала. Това е изцяло оперативен процес, воден от управляващите органи на ББР. Проектът за издаването на облигация е съгласуван с трима поредни ресорни министри и двама финансови министри заради честите промени в изпълнителната власт.

Облигацията щеше да се търгува на международните пазари и като такава следва да бъде издадена по английското право. Изборът на адвокатски кантори е извършен в съответствие с вътрешните правила на ББР и постигнатите условия са пазарни.

За мениджъри по емисията бяха привлечени инвестиционните банки Citi Bank, J.P. Morgan и ING Group. Най-добри оферти бяха изпратени от канторите Clifford Chance и Allen&Overy, които имат и опит при работата с емисии на Министерството на финансите и на Българския енергиен холдинг.

Въпреки големия обем свършена работа, избухването на войната в Украйна през февруари 2022 г. завари процеса почти на финала. Неблагоприятната конюнктура на глобалните финансови пазари, при която пазарите на практика спряха да функционират за период от няколко месеца, временно стопира действията по емитиране на облигацията до идентифицирането на нов подходящ времеви слот. В същото време повишаването на лихвите от страна на централните банки допълнително влоши условията, при които ББР би емитирала своята облигация.

Според калкулациите, ако сега се емитира облигация, тя ще бъде на цена около 5,5%-6%. Задълженията, които следваше да се рефинансират, са на нива около 4%. Ако проектът бъде продължен, банката ще губи по 20 млн. лв. годишно или 140 млн. лв. за целия период.