Нидерландия, Белгия, Дания и Люксембург призовават Европейския съюз да определи крайна дата, след която в ЕС да бъдат продавани само нови камиони и автобуси, които са с нулеви емисии на въглероден диоксид (CO2), предаде Ройтерс.

Европейската комисия възнамерява да предложи идния месец по-строги ограничения за емисиите от въглероден диоксид, отделяни при движението на тежкотоварни превозни средства, в съответствие с климатичните цели на ЕС.

Комисията вече обяви много по-рестриктивни мерки по отношение на колите. Сред тях е и решението, което предвижда от 2035 г. в страните от Евросъюза да бъдат продавани само нови автомобили и микробуси, които са с нулеви емисии на въглероден диоксид.

"Предложението, което ЕС ще направи през идния месец, трябва да установи цел за тежкотоварни превозни средства с изцяло нулеви емисии от въглероден диоксид", обявиха Нидерландия, Белгия, Дания и Люксембург. Те не посочват срок, в който това решение трябва да влезе в сила, но подчертават, че той трябва да бъде съобразен с целта на Европейския съюз до 2050 г. да изгради икономика с нулеви нетни емисии на парникови газове.

Четирите държави от ЕС призовават за въвеждането до 2030 г. на по-строги ограничения на емисиите от вредни газове, които отделят камионите и автобусите.

Страните добавят, че ограниченията за емисиите на въглероден диоксид трябва да обхванат повече пътни превозни средства за превоз на товари, тъй като около 35 процента от газовете, които се отделят при движението им, не съответстват на съществуващите стандарти в Евросъюза.

Транспортът генерира близо една четвърт от всички вредни газови емисии в ЕС и неговият въглероден отпечатък е в разрез с преобладаващата тенденция в Евросъюза за намаляване на емисиите на въглероден диоксид през последните 30 години, предаде БТА.

Поради това транспортът застрашава постигането на целта за намаляване на нетните емисии на парникови газове в ЕС до 2030 г. с най-малко 55 процента спрямо нивата от 1990 г., отбелязва Ройтерс.