•  28 пожара в железницата за година и половина
  •  660 000 лв. са плащали държавните железници за прекачване на пътници в автобуси
  •  Отменяни са между 40 и 50 влака на ден

28 пожара на вагони и локомотиви са се случили за последната година и половина в България, като четири пламнаха само от началото на януари. Тази черна статистика обобщава най-точно тежката ситуация, в която се намира БДЖ.

Причините - неглижиране на поддръжката на влаковете и липсата на контрол както в БДЖ, така и в частните жп превозвачи, и то от години. Тази диагноза постави на железниците министърът на транспорта Христо Алексиев пред депутатите от ресорната парламентарна комисия.

Кадровата въртележка в БДЖ при последния редовен министър е довела дотам, че

отдавна не е имало поръчки за резервни

части дори за всекидневното поддържане

на вагоните и локомотивите, камо ли за някакви основни ремонти.

Средната възраст на подвижния състав в БДЖ е 40 години, но както казват железничарите, няма стар влак, а зле или добре поддържан.

Занемарено е поддържането на подвижния състав. От проверките, които сме направили, установихме, че в последната година дори няма проведена обществена поръчка за доставка на резервни части за поддържане на локомотивите, каза за “24 часа” зам.-министърът на транспорта Красимир Папукчийски, който отговаря за жезниците (виж интервюто на 3-а стр.)

От август 2021 г. до април 2022 г. са проведени 18 обществени поръчки в БДЖ, но нито една от тях не е за доставка на резервни части. Има една-единствена поръчка за ремонт на локомотиви и тя е за машините по теснолинейката Септември - Добринище.

Липсата на ремонт на вагоните и локомотивите и дори на елементарни резервни части за всекидневната им поддръжка води

драстично нарушаване

на графика за движение

на влаковете. На практика едва 70% от него се изпълняват.

За миналата година закъснението на влаковете е 40 000 минути всеки месец, или между 1000 и 1800 минути среднодневно. Изчислено в часо

между 16 и 30 часа на ден са били

закъсненията на пътническите влакове

Неустойките, плащани на Националната компания “Железопътна инфраструктура” (НКЖИ), са 150 000 лв. Разходите за превозване на пътници с автобуси, които се наемат, когато влакът не може да продължи по маршрута си, са 660 000 лв.

През 2022 г. среднодневно са отменяни

40-50 пътнически влака

Средният недостиг на локомотиви за миналата година е бил 14 бройки на ден, а през април и май - дори 16.

Дори новите 15 локомотива на “Сименс”, които бяха доставени през 2019 г., се трошат.

Седемте смартрона на “Сименс” са били извън движение, стояли са като дълги огради в софийското депо. Просто е липсвал договор за извънгаранционна поддръжка, което

превръща в паметник всеки, който

се повреди

Ремонтът и поддържането на 50-те мотриси “Сименс”, които бяха доставени през 2004 г., също е замрели. Така се обезкървява паркът от влакове за пътнически превози.

Трагично е и състоянието на депата, в които се прави текущото поддържане. Липсват 320 души, които са напуснали. Тъй като всеки техник в депата отговаря за определен сегмент и при положение че няма резервни части, те предпочитали по-скоро да си тръгнат, отколкото да носят отговорност. Условията на труд са отчайващи, а заплащането - мизерно, 1000 лв. месечно.

Едва от есента на миналата година са

проведени 14 поръчки за избор на

изпълнител,

за да се осигури нормална поддръжка на всички вагони и локомотиви.

До март ще бъде стартирана поръчка за ремонт на 207 пътнически вагона. Тя е за модернизацията им - климатизация и изграждане на противопожарни системи във влаковите композиции.

За месец и половина са ремонтирани седемте повредени нови локомотива на “Сименс” и те вече са в движение.

В момента

недостигът на локомотиви е сведен до 0,68%

А пред депутатите министърът каза, че машините се гледат само на око дали са годни за движение всеки ден. За да се изолира субективният фактор, той е разпоредил да се купи нова техника за проверка на агрегати и кабели.

За депата е направена спешна програма за стартиране на процедури за подобряване на условията на труд.

А графикът на движението на влаковете се изпълнява 93%.  

Красимир Папукчийски, заместник-министър на транспорта

Нито една поръчка на ремонти не е имало. За месеци обявихме 14

320 души от депата са напуснали, като няма резервни части, не искат да носят отговорност за 1000 лв. заплата

- Защо се палят локомотиви, г-н Папукчийски?

- Занемарено е поддържането на локомотиви и вагони. При проверките, които направихме, установихме, че в последната година дори няма проведена обществена поръчка за доставка на резервни части за поддържане на локомотивите.

- Защо няма?

- Този въпрос го зададохме и към бившето ръководство на БДЖ. От август 2021 до април 2022 г. са проведени 18 обществени поръчки в БДЖ, нито една от тях не е за доставка на резервни части. Никъде не виждам поръчка за ремонт на локомотиви и вагони с едно изключение - за локомотивите по теснолинейката Септември - Добринище. Откакто е служебният кабинет, са проведени 14 поръчки, които са в процес на избор на изпълнител. До март вероятно ще бъде стартирана поръчка за ремонт на 207 пътнически вагона. Тя е за модернизацията им - климатизация и изграждане на противопожарни системи във влаковите композиции.

- Защо се трошат новите 15 локомотива на “Сименс”?

- Те не се трошат. Когато не е проведена обществена поръчка за следгаранционно обслужване, този локомотив, след като прави съответния пробег спрямо гаранцията, впоследствие не е ремонтиран.

- Колко локомотива излязоха от движение?

- 15 са новите, заварих 7 извън експлоатация. В рамките на месец и половина те са ремонтирани. В момента всички са в експлоатация, всички се контролират от гледна точка на необходимите ремонти, те се предвиждат, подготвят се поръчки и се обявяват.

- Как се изпълнява графикът за движение?

- Заварихме изпълнение на графика на 70%. В този период среднодневно са отменяни 40-50 пътнически влака. Причината е липсата на подвижен състав. За миналата година закъснението на влаковете е 40 000 минути средномесечно, или между 1000-1800 минути средно на ден. Неустойките към НКЖИ са 150 000 лв., а разходите за трансбордиране (превоз на пътници с автобус) са 660 000 лв., голяма част от тях е без проведена обществена поръчка. Сведохме изпълнението на графика на влаковете на 93%. Разпоредил съм между НКЖИ и БДЖ да има постоянно действаща комисия и постоянна връзка между диспечерите.

- Поддържането на мотрисите “Сименс” отдавна е проблем. Това са 50 влака. Какво се прави?

- Средният недостиг на локомотиви за миналата година е 14 бройки на ден. Като стигаме до 16 през месеците април и май. В момента е сведен до 0,68%. За мотрисите “Дезиро” на “Сименс” направих среща с “Алстом” (фирмата, която спечели поръчката за поддръжката им - б.а.) и категорично им заявих, че ако не влязат в ритъм на поддръжка, ще минем към прекратяване на договора. В момента той се изпълнява в срок, има забавяне на капиталния ремонт само на 1 мотриса. Този договор също беше затлачен, да не кажа спрял. Не се извършваха нужните възстановителни капитални ремонти. Доставката им беше през 2004 г. След като не са по-стари от 25 години, те са влакове с параметри за нормална експлоатация, не са стари.

- Министърът каза, че в депата ситуацията е отчайваща. Какво правите?

- Липсват 320 души за текущата поддръжка на локомотивите, което е задължение на БДЖ. Липсата не е случайна, при условие че нямат резервни части, а условията на труд са трагични, това е довело до напускането на голяма част от хората. Всеки от тези специалисти е отговорен за сегмент от поддръжката и когато няма резервни части, предпочита да не носи тази отговорност. Изключително ниско е заплащането там - 1000 лева. 

Февруари стартира процедурата

за новите влакове

Проектира се удвояване на

жп линията от Свиленград до Пловдив

В железницата в следващите години стартират проекти по плана за възстановяване и устойчивост, както и по оперативната програма “Транспорт и транспортна инфраструктура”. Експертите на компаниите и на министерството разработват 10-годишна програма за развитието на БДЖ и НКЖИ.

По плана за възстановяване

през януари ще бъдат

обявени две обществени

поръчки

- за изграждане на системата за контрол на трафика и управление на влаковете (ETCS ниво 2) на линията Русе - Каспичан и на интермодален терминал при Русе.

При системата за управление на трафика и на влаковете оборудването на железния път подава информация към локомотива за състоянието на пътя и скоростите на движение в участъка. При неизпълнение системата автоматично спира влака. Така се увеличава сигурността.

Обществените поръчки за новите влакове са готови, тече съгласуване с Европейската комисия и с Министерството на финансите. Вероятно съгласуването ще приключи в рамките на февруари и ще стартират процедурите. Те са за доставка на 7 двуетажни, 25 междуградски push-pull влакове и 20 мотрисни плюс 18 хибридни маневрени локомотива.

Срокът, в който трябва да

бъдат доставени, е 2026 г.

В момента В Румъния се ремонтира жп участъкът Гюргево - Букурещ, където от 25 години има пропаднали две мостови съоръжения. Вече има избран изпълнител, а резултатът след ремонта ще е скъсяване на движението от Русе до Букурещ с 25 минути и намаляване на необходимостта от дизелови локомотиви. 

В участъка след Дунав мост 2 румънците имат одобрено финансиране за модернизация на релсите от Гуленци до включването ѝ в главната им жп линия. Това е и под въздействието на България, защото този коридор е важен не само по направлението от България към Румъния, но осигурява жп коридора Солун - Видин - Централна Европа, обясняват българските жп специалисти.

НКЖИ работи и по трета

жп връзка с Румъния,

тя е Варна - Негру вода към пристанището в Констанца. Целта е композициите, които минават през Русе към Констанца, да пътуват по този нов път.

За модернизацията на жп линията от сръбския Димитровград до Ниш има обществена поръчка и избран изпълнител. Идеята е линията да се електрифицира и да има нови системи за управление.

Турция строи тройна жп магистрала до България. На финала е проектирането на удвояването на жп линията Свиленград - Пловдив, което ще приключи до април. Страната ни ще кандидатства за еврофинансиране на това удвояване.

С турските железници е договорена и нова жп връзка Ямбол - Елхово - Лесово. В края на януари вицепремиерът Алексиев ще подпише меморандум с турската страна за проектирането.

По жп линията със Северна Македония на финал е приключването на участъка от Радомир до Гюешево. Македонската страна има подписани два договора за двата лота от Скопие до Крива паланка, осигурено е финансиране.

Има процедура за стартиране на третия лот - от Крива паланка до Деве баир, както и съвместни работни групи между двете страни за възлагане на тунела при Деве баир, за което има проектно решение от страна на македонците.

Красимир Папукчийски
Красимир Папукчийски
Удвояването на жп линията между Пловдив и Свиленград е крайно наложително, тъй като Турция строи тройна жп магистрала до България.
СНИМКА: “24 ЧАСА”
Удвояването на жп линията между Пловдив и Свиленград е крайно наложително, тъй като Турция строи тройна жп магистрала до България. СНИМКА: “24 ЧАСА”