?До седмици се очаква в Топлофикация Перник да заработят модерни съоръжения, които ще произвеждат енергия от природен газ, при който се отделят с до 30% по-малко въглеродни емисии в сравнение с въглищата.

Редом с изпълнението на този важен екологичен проект, "Топлофикация Перник" влага допълнителни усилия за диверсификация на горивния микс чрез използване на горива, които не отделят никакви въглеродни емисии.

?Поредният проект на дружеството, целящ създаване на по-зелено производство е свързан със строителството на съоръжение за комбинирано производство на топлинна и електрическа енергия, което използва за основен източник малко познатия у нас биогаз.

?„Биогазът позволява по-ефективна употреба на биомасата, която вече се използва от някои централи в страната. При избора на гориво, в което да инвестираме по пътя на създаване на зелено производство се допитахме до чуждия опит. Тогава научихме, че в Германия функционират над 9 500 биогазови инсталации. Там се намират повече от половината работещи инсталации от този вид на територията на Европейския съюз. Е какъв по-добър пример от Германия, която притежава завиден опит, особено в процеса по замяна на въглищата с по-зелени алтернативни горива?“ каза инж. Чавдар Стойнев изпълнителен директор на "Топлофикация Перник".

?Директорът на дружеството уточни, че в момента проектът за инсталация за производство на топлинна и електрическа енергия от биогаз е на начален етап на проектиране и съгласуване с компетентните институции.

?Инж. Чавдар Стойнев разказа, че в началото са разглеждали варианти за работа единствено на биомаса, тъй като тя е леснодостъпен зелен източник на енергия. Директорът обясни, че след проведени задълбочени проучвания са разбрали, че след определен капацитет за постигане на по-висока ефективност и допълнително подобряване на екологичните показатели е по-добре биомасата да не се използва в суров вид, а да се превръща в биогаз.

?„За производството на енергия от биомаса и производния биогаз ще са ни необходими огромни количества биомаса. Надяваме се с реализацията на този проект да допринесем за чувствително намаляване на емисиите на метан в околната среда, тъй като производствената употреба на слама, черупки и други подобни отпадни продукти от селското стопанство, драстично ще редуцира количествата непотребна биомаса, която се оставя да гние в природата, с което се отделят огромни количества метан.“ каза инж. Чавдар Стойнев.

?Експертът предупреди, че е доказано, че метанът допринася с 80 пъти повече за глобалното затопляне в сравнение с въглеродния диоксид. По думите му поради тази причина Европейската комисия поощрява производството на биогаз от отпадъчни селскостопански продукти.