Сред жителите на Европейския съюз на възраст между 15 и 64 години през третото тримесечие на миналата година мъже са били по-склонни да бъдат самостоятелно заети, отколкото жените, като 16,1 на сто от работещите мъже са били самоосигуряващи се, докато този дял при жените е бил 9,4 на сто, или с 6,7 процентни пункта по-малко от силния пол. Това показват най-новите данни на европейската статистическа агенция Евростат, публикувани днес на страницата й.

През периода от юли до септември 2022 г. разликата между процента на самостоятелно заетите мъже и съответния дял при жените в ЕС, е била най-голяма сред заетите лица, придобили ниско образователно ниво (при разлика от 8,4 процентни пункта в полза на мъжете), следвани от лицата със средно ниво на образование (7,2 п.п.) и тези с високо ниво на образование (5,8 п.п.). Това различие между половете нараства паралелно с възрастта на гражданите на Евросъюза, като разликата между дела на самоосигуряващите се мъже и жени е била 5,7 процентни пункта за хората от 25 до 49 годишна възраст, а за хората от 50 до 64 годишна възраст е била 9,9 процентни пункта.

За същия период 21,3 на сто от заетите мъже на възраст 50-64 години са били самостоятелно заети, спрямо 14,9 на сто от заетите мъже на възраст 25-49 години. Сред заетите жени на възраст 50-64 години този дял достига 11,3 на сто в сравнение с 9,2 на сто за жените на възраст 25-49 години.

Въз основа на полученото образователно ниво, разликата между половете при самонаетите лица е била най-голяма (12,4 п.п.) за тези, на възраст от 50 до 64 години, с ниско ниво на образование, от които 23,9 на сто са били мъже, а 11,5 на сто - жени.

Най-малка разлика между дяловете на самостоятелно заетите мъже и жени са регистрирали лицата с високо ниво на образование (4,3 п.п.), попадащи във възрастовата група от 25 до 49 години, като 14,2 на сто от тях са били мъже, спрямо 9,9 на сто от жените.

Сред страните от ЕС най-големите различия между половете по отношение на дял на самостоятелната заетост през третото тримесечие на 2022 г. са отчели в Гърция (12,2 п.п.), Словакия (11,3 п.п.) и Малта (10,6 п.п.). Противно на тях страните членки с най-малки подобни различия между мъже и жени са били Кипър (1,4 п.п.), Люксембург (2,2 п.п.) и Литва (3,7 п.п.), пише БТА.

В България разликата между дела на самостоятелно заетите мъже, и този дял при жените, е била 4,9 процентни пункта през третото тримесечие на 2022 година.