Тази година планираме да открием приеми по десет процедури от Програмата за морско дело, рибарство и аквакултури (ПМДРА) 2021-2027 година. Това обяви служебният заместник-министър на земеделието Георги Събев, съобщиха от Министерството на земеделието. Зам.-министър Събев е ръководител на Управляващия орган (УО) на ПМДРА, той присъства на първото заседание на Комитета за наблюдение, с което бе обявено и официалното начало на Програмата за периода 2021-2027 г. Общият бюджет на програмата е 121 349 569 млн. евро под формата на безвъзмездна финансова помощ.

„През 2022 г. нарасна броят на прекратените договори, поради невъзможността на част от бенефициентите да изпълнят поетите ангажименти по програмата“, отбеляза заместник-министърът. По тази причина и с цел секторът да бъде подкрепен, както и да бъде минимизиран негативният ефект от повишаването на цените на основни суровини и материали, необходими за осъществяване на дейността на операторите, екипът на УО разработи методика за предоставяне на компенсации на операторите в сектор „Рибарство“, обясни Георги Събев. Подкрепата е за временно преустановяване на риболовни дейности, за пропуснати приходи и допълнителни разходи, свързани със сътресението на пазара в подсекторите - риболов, аквакултури и преработка.

Заделеният финансов ресурс по компенсаторните мерки е малко над 13 млн. лева. Преди една седмица Европейската комисия (ЕК) одобри изменението на ПМДРА по ускорена процедура, за да може финансовият ресурс по предварително обявените приеми да достигне до операторите в сектор „Рибарство“ възможно най-скоро.

Стелианос Митолидис, началник-отдел в Генерална дирекция „Морско дело и рибарство“ към ЕК, приветства участниците в събитието, като отличи постигнатите добри резултати в работата на екипа на УО. За следващите 10 години е договорена успешна програма за сектора. Много важна е процедурата за Зеления пакт, каза той. От дирекцията предлагат план за действие в областта на морското дело за намаляване на натиска върху морската среда, разширяване на защитените територии, инициативата за енергиен преход, с оглед украинската криза и увеличените разходи за производство, с цел плавен преход към нов бизнес модел.

Четири са основните приоритети на общата политика на ЕС в областта на рибарството – риболов и контрол, аквакултури и преработка, водено от местните общности развитие и морско наблюдение, заяви в началото на януари зам.-министър Събев. По тях ще бъдат съфинансирани дейности, насочени както към самите риболовни кораби, така и към развитие на инфраструктурата – пристанищни инфраструктури, лодкостоянки, за подобряване на капацитета и дейностите. Част от дейностите, които ще бъдат съфинансирани от програмата, ще бъде събирането на отпадъци. Това е важно, тъй като Черно море е едно от най-замърсените в ЕС, каза тогава Георги Събев.