"Това, че съдът на ЕС е казал, че България позволява на ТЕЦ "Марица изток 2" да нарушава екологичните норми, е абсолютно фалшива новина. Нищо подобно не е казал ЕС. Решението, което излезе, е как да се тълкува директивата, за да се определи дали да се даде деругация, или не. В момента ние сме изпълнили всички изисквания. Не знам как тази новина завладя пространството." Това заяви енергийният министър Росен Христов по БНТ.

"Идеята е да доставяме неруски газ през Сърбия, евентуално Унгария. Основните източници ще бъдат Гърция и Турция. Целта на Европа е да има енергийна сигурност в целия регион. Тези дни ще подпишем мемурандум между 9 държави за анализ на газовия пазар в региона и ще видим как може да доставяме неруски газ."

"Възможно е да се доставя втечнен газ и през Хърватия, но това е по-скоро резервен вариант, тъй като капацитета е почти резервиран", добави той.

"Имаме предложение за компенсации за разликата в цената на газа. В момента никой не изпомпва газ от Чирен. Фирмите бяха задължени да достигнат 90% газ на газохранилището. Ясно беше, че може цената да е по-висока от пазарната. Държавите трябва да компенсират разликите в тези цени. В момента се опитваме да намерим формула, която да осъществи тази компенсация. Аз съм против да се раздават пари без да се търси ангажимент от отсрещната страна. Надяваме се на един конструктивен диалог."