Асоциацията на европейските автомобилни производители (АСЕА) отново отправи призив чрез своя президент Лука де Мео към европейските институции за защита на конкурентоспособността в сектор, който се бори с безпрецедентен регулаторен и икономически натиск, включително новите стандарти за емисии на екостандарта Евро 7, които ще увеличат цените на новите автомобили "с най-малко 2 хиляди евро, без да определят каквито и да било ползи за околната среда“.

Според европейските производители това ще доведе до рязко увеличение на производствените разходи и силно небалансиран преход към електричество в сравнение с азиатските или американските конкуренти. Асоциацията иска преди всичко да се ускорят инициативите за "гарантиране на индустриалната база на асоциацията“ по време на екологичния преход и да се защити конкурентният капацитет на цялата верига на доставки.

Това се случва преди срещата на върха в Европейския съвет в четвъртък и петък, на която лидерите на ЕС ще обсъдят всички проблеми с представители на АСЕА.

"Стандартът Евро 7, който е в сила в момента, заедно с увеличаването на електрическите превозни средства, има потенциала да осигури 80% намаление на емисиите на NOx до 2035 г. в сравнение с 2020 г. Предложението на Евро 7 ще има незначително въздействие и би имало висока цена: ACEA изчислява, че предложението за Евро 7 ще доведе до средно над 2000 евро увеличение на цената на нов автомобил. Това означава, че много хора ще бъдат принудени да удължат живота на старите си коли, което има обратен ефект върху околната среда и климата", казва Де Мео, който е и шеф на Renault, в сайта на асоциацията.